About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
Author :
SCHEPERS, Irca
Abstract : Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35.

Auteur: Irca Schepers
Promotoren: ir. C. Bollen (Xios)
ing. K. Diriken (Infrabel)

Om de veiligheid en de kwaliteit van de spoorwegen te allen tijde te kunnen garanderen, is een degelijk onderhoud onontbeerlijk. Hierbij vormen afwatering en drainage van de spoorwegen een essentieel aspect.
Ondanks het feit dat de spoorwegen de grootste investeerders zijn van BelgiŽ worden de aspecten drainage en afwatering nog steeds te stiefmoederlijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat de huidige technieken van afwatering nog steeds dezelfde zijn.
Binnen Infrabel bestaan er verschillende typeoplossingen voor de problematiek van de afwatering. Deze typeoplossingen worden in dit eindwerk uitvoerig bespoken en kritisch geanalyseerd. Deze analyse wordt gerealiseerd op basis van empirisch onderzoek en op basis van een studie van de omgeving (grondonderzoek, nivellering van het spoor) en de daaruit voortvloeiende resultaten.
Voor een goed begrip van de besproken oplossingen en hun bijhorende analyse is voldoende achtergrondkennis vereist. Daarom worden de opbouw van het spoor, de verschillende technieken van grondonderzoek en het verschil tussen de zijdelingse en de langse afvoer uitgebreid toegelicht.
Vervolgens zullen de oplossingen in een beslissingsboom en een matrix gegoten worden. Dankzij deze wetenschappelijke modellen kan er voor een bepaalde specifieke situatie de beste oplossing gekozen worden.
Tot slot zullen deze verschillende technieken, de beslissingsboom en de matrix in de praktijk worden omgezet en toegepast worden op spoorlijn 35.
Publisher : Xios
Publication date : 2012
Full text :
File Size Type Checksum
200700685_12.pdf 9 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carlo Bollen
External Promotor : ir. K. Diriken (Infrabel NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 21/01/2013 11:56
Last modified : 21/01/2013 11:56
Appears in :
2012
Views : 2746
Downloads : 46
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact