About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning

2012
SCHEPERS, Sofie
Master in de industriële wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Titel: Een radioactief huis?!
Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning
Auteur: Sofie Schepers
Promotoren: ing. Pascal Vannitsen
dr. Bram Boeckx
Deze masterproef kadert in het B-NORM-project van NuTeC, het Nucleair Technologisch Centrum. In dit B-NORM-project wordt er onderzoek gedaan naar materialen die van nature radioactief zijn (Naturally Occuring Radioactive Material) zoals: vliegassen, staalslakken, gips en graniet. Deze materialen geven het radioactieve radongas vrij en worden in grote hoeveelheden in de bouw verwerkt. Daarenboven worden de EPB-eisen op het gebied van luchtdichtheid van een woning steeds strenger.
Bovenstaande factoren kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de radonconcentratie in de woning. Te hoge concentraties kunnen risico's voor de gezondheid veroorzaken, meer bepaald een verhoging van de kans op longkanker. Het doel van deze masterproef is dan ook om na te gaan of er eventueel een verband bestaat tussen de radonconcentratie in de woning en de luchtdichtheid van de woning.
Om een goed inzicht te krijgen in de begrippen "radon" en "luchtdichtheid" start deze masterproef met de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie. De radonconcentraties worden gedurende een periode van één tot drie dagen gemeten met behulp van twee continue radonmonitoren. De luchtdichtheid wordt gemeten met een blowerdoorsysteem en gekwantificeerd aan de hand van de v50- en n50-waarde.
Verder worden de meetresultaten samengebracht in een vergelijkende grafiek. Hieruit wordt dan getracht verbanden af te leiden tussen de radonconcentratie en de luchtdichtheid. Ook wordt er gekeken naar andere invloeden waaronder de bouwmaterialen en de ondergrond.
Uit een analyse van de testresultaten blijkt dat er een verband zichtbaar is tussen de radonconcentratie en de luchtdichtheid van de woning. Het is duidelijk dat niet enkel op basis van deze resultaten besloten mag worden dat er in een luchtdichte woning een verhoogde radonconcentratie aanwezig is. Door het beperkt aantal uitgevoerde proeven en de impact van de bodem en van de bouwmaterialen moeten er voorzichtig conclusies getrokken worden. De resultaten mogen dan ook in geen geval veralgemeend worden. Ze geven slechts een eerste indruk van de invloed van de bovengenoemde parameters, verder onderzoek is nodig om deze hypothese te bevestigen.

Full text:
File Size Type Checksum
200700144_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200700144_12.B19.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B21.pdf 28 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B28.pdf 38 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B2.pdf 25 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B3.pdf 131 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B16.pdf 50 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B1.pdf 49 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B40.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B39.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B10.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B35.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B7.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B42.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B18.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B29.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B41.pdf 40 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B34.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B31.pdf 25 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B6.pdf 28 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B43.pdf 40 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B5.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B8.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B9.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B17.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B4.pdf 29 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B30.pdf 40 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B38.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B27.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B25.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B26.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B23.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B24.pdf 197 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B22.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B37.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B44.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B36.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B45.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B13.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B33.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B15.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B32.pdf 41 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B20.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B12.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B11.pdf 27 KB Adobe PDF MD5
200700144_12.B14.pdf 26 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3354 keer bekeken en 64 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

SCHEPERS, S. (2012). Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c5cd2e29c0107.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact