About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
dc.creator : VANCAMP, Alexandre
dc.subject :
dc.description.abstract : In een tijd waarbij de bouwgrond schaarser wordt en de sondeergegevens digitaal beschikbaar zijn, is een juiste interpretatie van deze gegevens meer dan essentieel. Deze interpretatie van de ondergrond heeft namelijk belangrijke gevolgen naar de keuze van funderingtechnieken toe en het welslagen van het bouwproces. Glauconiet is een mineraal wat vaak voorkomt in zanden die zijn afgezet door de zee. Hierdoor is het mineraal in vele zandgronden aanwezig in de ondergrond van Noord- en Midden-BelgiŽ. Het probleem met dit mineraal is dat het andere eigenschappen heeft dan de kwartsmineralen, die veelvuldig voorkomen in zand. …ťn van zijn eigenschappen is zijn lage hardheid. Dit heeft tot gevolg dat het gemakkelijk te verbrijzelen is. Hierdoor kunnen zowel de fysische als mechanische eigenschappen veranderen. Dit leidt tot problemen bij o.a. het voorspellen van de glauconiethoudende lagen aan de hand van sondeergegevens, het verdichten van de grond, inheien van heipalen etc. De conclusie van deze masterproef geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van glauconiethoudend zand weer en hoe deze zanden kunnen herkend worden op een elektrisch sonderingsdiagram.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c66865b460142
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact