About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

NBN EN 1996-1-1 of NBN EN 1996-3 bij SILKA - elementen

2012
VANDEBOS, Jolien
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Het doel van dit eindwerk was om zowel de EN 1996-1-1 of, eenvoudig gezegd de uitgebreide Eurocode voor metselwerk, als de EN 1996-3 of de vereenvoudigde versie van de EN 1996-1-1 toe te passen op SILKA-elementen. De uitgebreide Eurocode vraagt natuurlijk veel meer rekenwerk dan de vereenvoudigde Eurocode. Maar loont deze lange werkwijze nu wel de moeite?
Om op de titel 'NBN EN 1996-1-1 of NBN EN 1996-3 bij SILKA-elementen?' te kunnen beantwoorden, werden, samen met ir. Elly Van Overmeire en ing. Bram Vandoren, deze Eurocodes toegepast op verschillende muren. Deze muren waren steeds reeds bestaande of te bouwen muren van drie verschillende cases. De cases waren de werven: Delil in Tienen, EIB in Sint-Truiden en HassaPorta in Hasselt, alle drie appartementsgebouwen.
In overleg met ir. Elly Van Overmeire en ing. Bram Vandoren werd er besloten om enkel rekening te houden met de verticale belastingen. De horizontale belastingen die afkomstig kunnen zijn van o.a. windbelasting worden hier niet in rekening gebracht.
Uit de berekeningen die gedaan werden op de verschillende muren kan worden besloten dat niet alle muren voldeden aan de voorwaarden om de vereenvoudigde Eurocode te mogen toepassen. Indien men dan enkel kijkt naar de muren die wel voldoen kan men zeggen dat de vereenvoudigde methode veel strenger is dan de uitgebreide methode. De uitgebreide methode geeft de weerstand weer op drie plaatsen, de vereenvoudigde slechts op één plaats. De uitgebreide methode is dus veel nauwkeuriger en het loont dus zeker de moeite om deze berekening steeds toe te passen.
Hierna wordt de weerstand tegen verticale belasting, bekomen uit de uitgebreide methode, uitgezet in grafieken i.f.v. enkele parameters zoals de overspanning, de muurdikte, de muurhoogte en de genormaliseerde gemiddelde druksterkte. Ook de invloed van het aangrijpend moment wordt onderzocht. Uit deze grafieken bekomt men interessante verbanden die helpen om de kennis van de weerstand van metselwerk beter te beheersen. Zo kan men zeggen dat de drie weerstanden stijgen bij een toenemende muurdikte of een toenemend genormaliseerde gemiddelde druksterkte en dat de weerstand zowel aan de boven- en onderzijde van de wand daalt bij een toenemende vloeroverspanning. De invloed van de hoogte is hier dan weer eerder beperkt maar niet op de weerstand in het midden van de wand. De slankheid wordt hier dan ook in rekening gebracht. Eveneens vindt men in de uitgebreide bespreking nog andere verbanden en conclusies.

Full text:
File Size Type Checksum
200800170_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2025 keer bekeken en 13 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEBOS, J. (2012). NBN EN 1996-1-1 of NBN EN 1996-3 bij SILKA - elementen. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c669444aa0149.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact