About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Infiltratie: beproeving en clogging

2012
CLAES, Jurgen
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Door de jaren heen is er een bewustzijn gegroeid dat duurzaam waterbeheer een streefdoel moet worden, dit zowel vanuit de regerende instanties als de bevolking zelf. Met de opkomst van de infiltratietechniek wordt er een optie geboden om duurzaam om te gaan met regenwater en dit op klein- en grootschalig niveau. Echter de praktijk leert dat de meeste infiltratievoorzieningen in de bodem worden aangebracht zonder enige garantie op een goede en blijvende werking.
De vraag die men zich moet stellen is of dat de hedendaagse systemen die men voorschrijft wel naar behoren functioneren. Tevens is het mogelijk om a.d.h.v. beproeving op laboniveau voorspellingen te doen omtrent de doorlatendheid van het infiltratiesysteem waarbij het geotextiel en het infiltratiemateriaal als de belangrijkste parameters dienen beschouwd te worden.
Deze problematiek wordt onderzocht in de masterproef "Infiltatie: beproeving & clogging" geschreven door Jurgen Claes, masterstudent aan de Xios hogeschool Limburg, waarbij de interne promotor, meneer Bollen, en de externe promotor, mevrouw Francken, voor de nodige aansturing hebben gezorgd.
Initieel is men op zoek gegaan of er reeds beproevingsmethoden bestaan om infiltratievoorzieningen in een labo te beproeven. Hierbij heeft men beroep gedaan op zowel nationale, Vlario, als internationale, Rioned en IKT, overkoepelende organisaties die zich bezigen met duurzaam waterbeheer. Deze opgedane ervaringen heeft men vervolgens vertaald om te komen tot een beproevingsmethode waarin de opbouw van de infiltratiesystemen, zoals deze in de praktijk voorkomen, kunnen worden getest. Vermits de te beproeven monsters aanzien kunnen worden als een soort patroon, biedt het eveneens de mogelijkheid om verschillende combinaties geotextiel en infiltratiemateriaal te testen. Vooraleer men kan overgaan tot de eigenlijke beproeving, heeft men normatieve testen uitgevoerd op het geotextiel in het labo van de geotextielfabrikant Bonar Technical Fabrics te Lokeren en op het infiltratiemateriaal bij het onderzoekscentrum voor de wegenbouw, OCW, te Sterrebeek zodanig dat de initiŽle eigenschappen gekend zijn en men over een referentiepunt bezit.
In de volgende stap werden de monsters bereid en ging men over tot de verticale beproeving met proper water in het OCW om te komen tot de waterdoorlatendheid. Bij deze proeven heeft men twee verschillende soorten opbouw getest, namelijk een geotextiel in combinatie met een infiltratiemateriaal en een zelfde opbouw waaraan een extra geotextiel werd toegevoegd. Daarna volgde de beproeving met vuil water, waarin Millisil W4 de rol van vuilstof op zich nam.
Uit de resultaten is gebleken dat het infiltratiemateriaal een dominant effect heeft op de doorlatendheid van het infiltratiesysteem (geotextiel - infiltratiemateriaal) bij belasting met proper water en deze rollen worden omgekeerd wanneer het systeem met vervuiling wordt belast. Tevens kon er aangegeven worden dat een hoger gehalte aan fijne fractie in het infiltratiemateriaal nefast is voor de doorlatendheid van het infiltratiesysteem welteverstaan bij belasting met proper water. Hiervan is zand 0/2 een spraakmakend voorbeeld, aangezien dit zand reeds werd toegepast als voegvulling in waterdoorlatende straatstenen.  

Full text:
File Size Type Checksum
200700595_12.pdf 12 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2092 keer bekeken en 24 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CLAES, J. (2012). Infiltratie: beproeving en clogging. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c679522ce0163.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact