About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Universeel beton

2012
KEMPENEERS, Jeroen
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Titel: Universeel beton
Auteur: Jeroen Kempeneers
Interne promotor: ing. K. Heyens
Externe promotor: ing. B. Van de Velde
In deze masterproef gaat men op zoek naar een betonsamenstelling die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo moet de betonsamenstelling gebaseerd zijn op een combinatie van een portlandcement met hoogovenslakken. Ook moet er gebruikt gemaakt worden van de granulaten die aanwezig zijn bij Ergon. Deze samenstelling moet kunnen gebruikt worden in zoveel mogelijk milieuklassen, ze moet goed verwerkbaar zijn en een sterkteklasse C50/60 moet gehaald worden. De alkali-silicareactie en andere duurzaamheidsaspecten spelen een belangrijke rol in dit onderzoek.
Om te voldoen aan zoveel mogelijk milieuklassen dient er een onderzoek naar de normen te gebeuren. In de NBN EN 206-1 en de NBN B 15-001 staan tabellen met eisen waaraan een betonsamenstelling moet voldoen, alvorens ze in een bepaalde milieuklasse mag gebruikt worden. Zo moet er rekening gehouden worden met een maximale water-cementfactor en een minimale hoeveelheid cement. Ook moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid slakken. Dit gebeurt via het k-waardeconcept in deze normen.
Nadat deze hoeveelheden zijn bepaald, gaat er een proefmengsel worden gemaakt. Voor dit eerste proefmengsel gaat er een keuze moeten gemaakt worden tussen zeezand 0/2 en maaszand 0/4. Voor het grind wordt gebruik gemaakt van kalksteen 2/12. Om de keuze van het zand te maken zullen er 2 mengsels gemaakt worden. Het mengsel met het meeste potentieel zal dan verder worden verfijnd.
Na het bekomen van een optimale samenstelling zal deze enkele weken worden gereproduceerd. Op deze reproducties gaan er proeven worden uitgevoerd om te controleren of bepaalde eisen gehaald worden. Zo worden de schudmaat, het luchtgehalte, de druksterkte, de praktische water-cementfactor en de wateropslorping bepaald. Ook voeren we een mengselanalyse uit en zal een alkalibalans worden opgesteld.
Na deze reproducties gaat deze optimale samenstelling in de productiehal worden geproduceerd om er een testelement mee te maken. Het testelement is een kleine wand. Via dit testelement gaat de gewogen rijpheid worden bepaald en op deze samenstelling worden dezelfde proeven uitgevoerd als deze op de reproducties.
Na de analyse van de resultaten kunnen we besluiten dat de opgelegde eisen gehaald zijn. Zo voldoen de verwerkbaarheid, de sterkteklasse, de praktisch bepaalde watercementfactor, de wateropslorping en het alkaligehalte. . Deze samenstelling kan worden gebruikt in alle milieuklassen buiten die van het agressief milieu.
Het uitgeharde testelement vertoonde geen oppervlaktegebreken en was mooi van kleur.  

Full text:
File Size Type Checksum
200700121_12.pdf 14 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1820 keer bekeken en 13 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

KEMPENEERS, J. (2012). Universeel beton. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c6811e63e017e.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact