About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Bouwknopen in prefabconstructies

2012
VANDEWAERDE, Maarten
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
De energieprestatie- en binnenklimaateisen voor gebouwen worden continu
verstrengd. Vanaf 01/01/2012 bedraagt de maximale, globale isolatiewaarde ( K-peil )
slechts 40. Bouwknopen hebben een rechtstreekse invloed op het K-peil en bijgevolg
moeten deze ook in detail worden bekeken.
In deze masterproef wordt de impact van de bouwknopen in kaart gebracht voor een
gebouw opgetrokken met prefab elementen. Er zal voor iedere bouwknoop nagegaan
worden of deze al dan niet EPB-aanvaard is. Indien de bouwknoop niet EPB-aanvaard
is, wordt deze numeriek doorgerekend volgens de regels van een gevalideerde
numerieke berekening met behulp van het programma Comsol. Vervolgens zal de
impact van deze bouwknopen weergegeven worden in het globaal K-peil van het
gebouw met behulp van EPB-software.
Eveneens tracht deze masterproef oplossingen te zoeken voor enkele specifieke niet
EPB-aanvaarde bouwknopen. Deze aangepaste bouwknopen zullen eveneens
numeriek doorgerekend worden ter illustratie van het gereduceerd warmtetransport.
Deze masterproef tracht na te gaan wat de werkelijke impact is van het verbeteren van
deze niet EPB-aanvaarde bouwknopen naar EPB-aanvaarde bouwknopen en in
hoeverre de forfaitaire toeslag van 3-K punten op EPB-aanvaarde bouwknopen de
werkelijkheid benadert.

Full text:
File Size Type Checksum
200800997_12.pdf 7 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3671 keer bekeken en 71 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEWAERDE, M. (2012). Bouwknopen in prefabconstructies. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c70ea569601ab.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact