About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Bouwknopen in prefabconstructies
dc.creator : VANDEWAERDE, Maarten
dc.subject :
dc.description.abstract : De energieprestatie- en binnenklimaateisen voor gebouwen worden continu verstrengd. Vanaf 01/01/2012 bedraagt de maximale, globale isolatiewaarde ( K-peil ) slechts 40. Bouwknopen hebben een rechtstreekse invloed op het K-peil en bijgevolg moeten deze ook in detail worden bekeken. In deze masterproef wordt de impact van de bouwknopen in kaart gebracht voor een gebouw opgetrokken met prefab elementen. Er zal voor iedere bouwknoop nagegaan worden of deze al dan niet EPB-aanvaard is. Indien de bouwknoop niet EPB-aanvaard is, wordt deze numeriek doorgerekend volgens de regels van een gevalideerde numerieke berekening met behulp van het programma Comsol. Vervolgens zal de impact van deze bouwknopen weergegeven worden in het globaal K-peil van het gebouw met behulp van EPB-software. Eveneens tracht deze masterproef oplossingen te zoeken voor enkele specifieke niet EPB-aanvaarde bouwknopen. Deze aangepaste bouwknopen zullen eveneens numeriek doorgerekend worden ter illustratie van het gereduceerd warmtetransport. Deze masterproef tracht na te gaan wat de werkelijke impact is van het verbeteren van deze niet EPB-aanvaarde bouwknopen naar EPB-aanvaarde bouwknopen en in hoeverre de forfaitaire toeslag van 3-K punten op EPB-aanvaarde bouwknopen de werkelijkheid benadert.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c70ea569601ab
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact