About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Gebruik Cem III/A in kunstwerkelementen

2012
BERTELS, Thomas
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Deze masterproef, uitgevoerd vanuit de XIOS Hogeschool Limburg Departement TIW in samenwerking met Ergon in Lier, voert onderzoek naar het mogelijke gebruik van CEM III/A 52,5 N LA cement in voorgespannen kunstwerkelementen.
Hoogovencement types worden tot op heden bijna niet gebruikt voor kunstwerkelementen voor openbare en private aanbestedingen in BelgiŽ. In de huidige gang van zaken wordt enkel de klassieke portlandklinkercement voorgeschreven in de Belgische bestekken voor kunstwerkelementen op een paar uitzonderingen na. Het doel van deze scriptie is om de voordelen tegenover de klassieke portlandklinkercement aan te tonen. Zodoende kunnen er in de toekomst hoogovencement types voorgeschreven worden in de Belgische bestekken betreffende kunstwerkelementen.
Het eindwerk wordt gestaafd met een algemene literatuurstudie over de verschillende cementtypes en menig uitgevoerde praktijkproeven. De praktijkproeven worden uitgevoerd conform de eurocodes en de Belgische normen.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:
"Is een kunstwerkelement op basis van een hoogovencement evenwaardig aan een kunstwerkelement gemaakt met de klassieke portlandklinkercement?"
"Is het mogelijk een hogesterktebeton samen te stellen met een zelfverdichtend karakter? Voldoet deze samenstelling aan de gestelde eisen van de eurocodes en de Belgische normen?"

Het onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van een hoogovencement evenwaardig is als deze van een portlandklinkercement met enkele extra voordelen.

Full text:
File Size Type Checksum
200700996_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1785 keer bekeken en 13 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BERTELS, T. (2012). Gebruik Cem III/A in kunstwerkelementen. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c711bcc0d01bd.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact