About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Collectieve verwarming door middel van hout. Case study: Basisschool Sint-Jan te Lommel

2012
MOONS, Maarten
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Bij het verwarmen van de leef- en/of werkomgeving van de moderne mens wordt vaak automatisch uitgegaan van individuele gestookte verwarmingssystemen. In het tijdperk van de milieuproblematiek en de nog te behalen kyotonorm is het echter voor de hand liggend om gebruik te maken van collectieve verwarming.
Bij collectieve verwarming stapt men af van het individueel verwarmen. Dit wordt duidelijk door het feit dat men één grote centrale verwarmingsinstallatie plaatst in een apart ketelhuis. Deze installatie verwarmt meerdere gebouwen of huizen maar tegelijkertijd gebeurt de bemetering nog individueel.
Collectieve verwarming door middel van hout biedt grote voordelen wat betreft -uitstoot. Dit zou voor bedrijven en politici een goede reden kunnen zijn om collectieve verwarming te promoten. Dit gebeurt echter nog niet genoeg maar zou in de toekomst wel de bedoeling zijn.
Binnen deze masterproef wordt ingezoomd op de globale terugverdientijd van een collectieve pelletketelinstallatie voor het verwarmen van een schoolcomplex met sporthal. Voor deze installatie werd een mogelijke opstelling gedimensioneerd aan de hand van beschikbare informatie. Elders werden aannames gedaan.
De terugverdientijd van deze installatie binnen dit schoolcomplex zou volgens berekeningen gemiddeld 10 jaar zijn. Een erg belangrijk voordeel is het feit dat hoge stookkosten gemeden kunnen worden. Een ander belangrijke factor is het milieu. Ook is duidelijk vast te stellen dat de prijzen van gas en olie erg onstabiel zijn terwijl de prijzen voor houtpellets erg stabiel blijken. Bij het plaatsen van deze installatie zouden vele voordelen naar voren kunnen komen, welke alle uitgebreid besproken zullen worden in dit werk.

Full text:
File Size Type Checksum
200700411_12.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1763 keer bekeken en 7 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MOONS, M. (2012). Collectieve verwarming door middel van hout. Case study: Basisschool Sint-Jan te Lommel. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c712ba14501c2.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact