About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ontwikkeling en karakterisering van printbare elektronica

2012
VANDECAETSBEEK, Karsten
Master in de industriėle wetenschappen: Elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract (Nederlands)

Tegenwoordig wordt er volop onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van printbare dunne film elektronica. Hierbij worden elektronische apparaten door middel van printtechnieken, zoals screenprinten of inkjetprinten, afgezet op een flexibel substraat, bijvoorbeeld PET of papier. Voordelen van deze dunne film elektronica zijn flexibiliteit, gering materiaalverbruik, lage productiekosten en snelle fabricage.
IMO-IMOMEC verricht onderzoek binnen meerdere domeinen. Deze heeft als doel om nieuwe systemen te ontwikkelen en vervolgens te karakteriseren. Hierbij zijn micro-elektronica, bio-elektronica en nanotechnologie de belangrijkste domeinen.
Deze masterproef heeft als hoofddoel om bepaalde onderdelen van een biosensor te ontwikkelen die in staat is om denaturatie op te sporen aan de hand van een temperatuurverandering via een elektronisch systeem. Dit systeem bestaat uit een thermokoppel, batterij, EL-lamp en microcontroller die op eenzelfde substraat printbaar zijn. Het is dus van groot belang om het werkingsmechanisme achter dit principe te begrijpen. Binnen deze thesis worden er meerdere domeinen behandeld voor twee componenten van dit systeem, namelijk de batterij en het thermokoppel.
Allereerst is er theoretisch onderzoek uitgevoerd om zo de ideale materialen voor beide componenten te kiezen en verschillende opbouwen te vergelijken. Praktisch zijn er meerdere domeinen onderzocht, beginnend met de keuze van substraat voor de batterij. Vervolgens werd het beste type stroomcollector gekozen en konden alle materialen besteld en geprint worden. Aangezien de inkjetprinter dit schooljaar niet zou arriveren, werd er over gegaan naar het onderzoek op het thermokoppel.
Voor de soorten thermokoppels, afgezet op glas en PET door een combinatie van screenprinten en sputteren, worden de weerstand en het Seebeck effect besproken. Zo werd de gevraagde resolutie van 0,1 °C behaald.  
Abstract (English)

Nowadays there are plenty of studies on the development of printable thin film electronics. Electronic devices are deposited by printing techniques, such as screen printing or inkjet printing, on a flexible substrate, for example PET or paper. The advantages of this thin film electronics are flexibility, low material consumption, low manufacturing cost and rapid fabrication.
IMO-IMOMEC researches within multiple domains. The goal of this centre is the development and characterisation of new systems. Microelectronics, bioelectronics and nanotechnology are the main domains.
The principal objective of this thesis is the development of certain parts of a biosensor which is capable of detecting denaturation on basis of a temperature change via an electronic system. This system consists of a thermocouple, battery, EL lamp and microcontroller all printable on the same substrate. So it is very important to understand the mechanism of this principle. Within this thesis, multiple domains are handled for two components of this system, namely the battery and the thermocouple.
First off all, a theoretical study was performed to select the best materials for both components, and to compare several constructions. Practically, multiple domains are examined, starting with the proper choice of substrate for the battery. Next, the best type of current collector is selected and all materials could be ordered and printed. Because the inkjet printer wouldn't arrive this academic year, research on the thermocouple started.
The resistance en Seebeck effect of the different thermocouples, deposited on glass and PET by a combination of screen printing and sputtering, are discussed. The required resolution of 0,1 ° C was obtained.

Full text:
File Size Type Checksum
200800797_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1982 keer bekeken en 19 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDECAETSBEEK, K. (2012). Ontwikkeling en karakterisering van printbare elektronica. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c85992c4c01e2.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact