About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Karakterisatie van LC (RFID) tags als MIP biosensor platform

2012
DEHINGH, Benny
Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract (Nederlands)

Biosensoren voor de detectie van macromoleculen (bijv. enzymen) en molecules met laag moleculair gewicht (bijv. histamine) zijn zeer interessant voor zowel de medische sector als de gezondheidszorg. De respons van de sensorlaag ten gevolge van de chemische binding wordt meestal uitgelezen door middel van een rechtstreekse verbinding met gespecialiseerde meetaparatuur. Voor consument-geörienteerde toepassingen, zoals verpakkingen van voeding, is dit echter niet altijd mogelijk. Het is daarom wenselijk om biosensoren draadloos uit te lezen. In dit project wordt een resonante kring gebruikt in de vorm van een Radio Frequency Identification (RFID) tag. Als sensorlaag worden Molecularly Imprinted Polymer (MIP) deeltjes gebruikt waarin doelmoleculen zeer selectief kunnen binden. Deze chemische binding resulteert in uitleesbare elektrische veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld als een verschuiving in resonantiefrequentie opgemeten worden. De metingen worden uitgevoerd met een vector netwerk analyzer (VNWA). Het doel van deze masterproef is de karakterisatie van tags die gebruikt kunnen worden als sensorplatform voor de MIP sensor en aantonen dat het mogelijk is om deze sensoren via de tags draadloos uit te lezen.

Abstract (English)

Biosensors for the detection of macromolecules (i.e. enzymes) and small molecular weight molecules (i.e. histamine) are very interesting for medical and healthcare applications. The respons from the sensinglayer due to chemical binding is often measured by means of a direct connection to specialised measuring apparatuses. For consumer oriented applications, such as food packages, his is not always possible. It is therefore preferred to interrogate biosensors wirelessly. In this project a resonant circuit is used in a similar way as with an Radio Frequency Identification (RFID) tag. Molecularly Imprinted Polymer (MIP) particles are being utilized as sensing layer on which target molecules can bind very selectivly. This chemical bond results in readable electrical changes. Which, for instance, can be measured as a shift in resonance frequency. Measurements will be performed with a vector network analyzer (VNWA). The goal of this masters thesis is the characterisation of tags that can be used as sensing platform for the MIP sensor and to find out if it is possible to measure these biosensors wirelessly via the tags.

Full text:
File Size Type Checksum
200601217_12.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1860 keer bekeken en 9 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DEHINGH, B. (2012). Karakterisatie van LC (RFID) tags als MIP biosensor platform. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c85b6b78f01e7.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact