About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Biologische effecten van straling van 90sr op de modelplant ARABIDOPSIS THALIANA

2012
SCHROEDERS, Wouter
Master in de industriŽle wetenschappen: Nucleaire Technologie

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract (Nederlands)

Het is belangrijk om te weten wat de effecten van beta-straling op planten zijn omdat zo achterhaald wordt hoe planten reageren op bijvoorbeeld routinelozingen of accidentele lozingen van kerncentrales of de NORM-producerende industrie. Deze studie werd uitgevoerd omwille van gaten in de literatuur in verband met dit onderwerp. In deze studie werden de effecten van beta-straling van het radioactieve strontium-90 (90Sr) op de modelplant Arabidopsis thaliana bestudeerd aan de hand van de morfologische parameters groei, bladoppervlakte en biomassa en de fysiologische parameters DNA-schade (aan de hand van GUS-activiteit, concentratie 8-OHdG, DNA-fragmentatie en gamma-H2AX) en chlorofyl, door de planten bloot te stellen aan een reeks activiteitsconcentraties van 90Sr (250 Bq/l, 2500 Bq/l, 25000 Bq/l en 250000 Bq/l).
Vastgesteld wordt dat beta-straling een effect heeft op de groei van de plant. Planten vertonen een toenemende groei bij besmetting met hogere activiteitsconcentratie. Een hypothese is dat de groei veroorzaakt wordt door toename van celelongatie. Het is mogelijk dat toenemende celelongatie veroorzaakt wordt door rechtstreekse interactie van straling op de plant of onrechtstreeks door een systeem dat te maken heeft met de energiehuishouding van de plant. 90Sr kan mogelijks de celwanden van de plant aantasten als gevolg van rechtstreekse interactie van straling op de cellulosefibrillen en de pectinefractie van de celwand, wat leidt tot toename van celelongatie. Een andere mogelijkheid is dat de bladeren groter worden via toename van celelongatie door een signaal van de plant, om zo de energiehuishouding door fotosynthese in stand te houden, ondanks DNA-schade. Het is ook mogelijk dat beide oorzaken voor de toenemende celelongatie samen voorkomen.
Planten kunnen mogelijks vanaf een bepaalde 90Sr activiteitsconcentratie een herstelmechanisme activeren voor DNA-schade en bij een hogere 90Sr activiteitsconcentraties het antioxidatief systeem optimaliseren, waardoor minder ROS wordt geproduceerd na interactie met straling. Deze systemen beschermen de planten tegen DNA-schade en sterfte.

Abstract (Engels)

It is important to know the effects of beta-radiation on plants. Therefore, plants are analysed to determine the reactions on routine or accidental discharge of nuclear plants or the NORM-producing industry. Because few is written in literature around this subject, this study is accomplished. The effects of beta-radiation of the radioactive strontium-90 (90Sr) on the modelplant Arabidopsis thaliana are analyzed with the morphological parameters growth, leaf area and biomass; and with the fysiological parameters DNA-damage (with GUS-activity, concentration 8-OHdG and gamma-H2AX) and chlorofyl, by exposing the plants to different 90Sr activity concentrations (250 Bq/l, 2500 Bq/l, 25000 Bq/l en 250000 Bq/l).
Beta-radiation does have an effect on the growth of the plants. Plants show an increased growth when contaminated with higher activity concentration. A hypothesis is that the growth is caused by increased cell elongation. It is possible that increased cell elongation is caused directly by radiation of 90Sr on the plants or indirectly by a system that deals with the energy management of the plants. 90Sr can possibly affect the cell wall of the plants due to direct interaction of radiation on the cellulose fibrilles and the pectin fractions of these cell walls, which leads to an increased cell elongation. Another possibility is that leafs become bigger due to increased cell elongation as result of plant signaling. Due to this increased cell elongation, the energy management is maintained with the aid of photosynthesis, in spite of DNA damage. It is also possible that both causes of increased cell elongation appears together.
Plants activate possibly a DNA damage repair system when contaminated with a specific 90Sr activity concentration. At a higher activity concentration, plants probably optimize the anti oxidative system, as a result of radiation. These systems protect the plants against DNA damage and plant death.

Full text:
File Size Type Checksum
200800303_12.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1998 keer bekeken en 21 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

SCHROEDERS, W. (2012). Biologische effecten van straling van 90sr op de modelplant ARABIDOPSIS THALIANA. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c950263fe0200.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact