About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Mechatronic System Design MSD

2012
VAN WESEMAEL, Andy
VANDERHOYDONCK, Michel
FRANSEN, Dries
Professionele bachelor Elektronica-ICT

Trefwoorden:

Abstract :
Abstracten
Elektromechanica
In het PWO-project Mechatronic System Design (MSD) moet een multidisciplinair team bestaande uit een student pba elektronica-ict, een student pba elektromechanica en een student toegepaste informatica een mechatronische virtualisatie en realisatie uitvoeren.
De studenten werken een virtueel model van een robot uit door gebruik te maken van SolidWorks, (CAD/CAM, Mechanische tekening) LabVIEW voor de embedded software en een iPhone/Android applicatie voor het controleren/besturen van de robot. Verder moeten er enkele sensoren ge´mplementeerd worden waarvan de meetwaardes in een database bijgehouden worden. Nadat deze virtualisatie uitgevoerd is moeten de studenten deze robot in de praktijk opbouwen.
De grote uitdaging binnen de mechatronicasector is ge´ntegreerde virtualisatie (in alle deelfacetten). Via deze weg kan men komen tot ÚÚn virtueel prototype van een systeem waarbij de kansen op verkeerde interpretatie van de systeemvereisten en problemen op systeemniveau geminimaliseerd kunnen worden alvorens er veel geld uitgegeven is binnen het ontwikkelingsproces.
Het gedeelte voor elektromechanica bestaat erin om het robotdesign te tekenen in SolidWorks. Dit design zal worden gebruikt om de robot virtueel te laten werken op de computer. Deze virtualisatie zal verkregen worden door een koppeling tussen SolidWorks en LabVIEW. Verder moeten er enkele sensoren ge´mplementeerd worden waarvan de meetwaardes in een database bijgehouden worden. Samenwerking en communicatie met de andere studenten in deze multidisciplinaire opdracht is essentieel voor het welslagen van het project.

Elektronica-ICT
Als onderdeel van mijn laatste jaar in de opleiding professionele bachelor Elektronica-ICT heb ik een stage voltooid aan XIOS Hogeschool Diepenbeek.
In september 2011 werd er in XIOS Hogeschool Diepenbeek een nieuw PWO-project gestart, dit project draagt de titel Mechatronic System Design, of afgekort, MSD. Mechatronica is een term die verschillende vakgebieden samenvoegt, namelijk Elektromechanica, informatica en Elektronica. Het project heeft een looptijd van drie jaar en tijdens het project zal er elk jaar een toepassing worden uitgewerkt die wordt aangestuurd met een mobiele applicatie. Deze toepassing zal eerst virtueel worden opgebouwd, waarna de applicatie ook echt wordt gebouwd. Het project dat gebouwd wordt, zal ook een project zijn dat in real-life gebruikt zal worden, aangezien het een project is dat door de industrie aangeleverd werd.
De bedoeling is dat de student informatica een applicatie schrijft die op een mobiel toestel gedraaid zal worden, waardoor er een robot bestuurd kan worden. In dit geval zal de applicatie voor Android geschreven worden.
De elektromechanicastudent zal de robot tekenen in SolidWorks, met deze tekening zal het virtuele gedeelte getest worden. Later zal hij er ook voor zorgen dat al de componenten netjes op de robot gemonteerd zullen worden.
De student uit de richting elektronica, in dit geval ben ik dat, zorgt er op zijn beurt voor dat al de nodige componenten gezocht worden. Verder moet ik er ook voor zorgen dat er een printplaat ontworpen wordt, waarmee de motoren van de robot aangesloten worden en de verschillende sensors mee uitgelezen kunnen worden.
Tenslotte moet ik nog een programma schrijven in LabVIEW waarmee de motoren aangestuurd worden via de applicatie op het mobiele toestel en de sensorwaarden omgerekend worden naar de bijbehorende afstanden zodat ook deze doorgestuurd kunnen worden naar de mobiele applicatie.

Toegepaste Informatica
Binnen de XIOS Hogeschool Limburg is in september 2011 een nieuw PWO-project gestart, namelijk MSD wat staat voor Mechatronic System Design. Mechatronica omvat de combinatie van elektronica, elektromechanica en informatica. Tijdens het project, dat een looptijd heeft van drie jaar, zal eerst gewerkt worden aan de bouw van een virtueel prototype, dat door middel van een mobiele toepassing kan bestuurd worden. Vervolgens zal een fysieke opstelling gebouwd worden. Ook zal de nodige aandacht uitgaan naar een multidisciplinaire benadering om het resultaat te realiseren. Dit alles zal gebeuren door een concrete case, aangeleverd door de industrie.
Binnen de stage wordt een kleinere case uitgewerkt volgens dezelfde principes, namelijk een robot op wielen waarop een videocamera gemonteerd is.
In de eerste fase wordt door de student Elektromechanica in SolidWorks een model van de robot gebouwd, de student Elektronica-ICT bouwt het besturingsalgoritme en de student Toegepaste Informatica bouwt een mobiele toepassing om dit virtueel model aan te sturen.
Concreet zal de mobiele toepassing geschreven worden voor het Android platform.
De communicatie tussen de controller en de robot zal gebeuren door middel van RESTful webservices. Om de besturing eenvoudig te maken wordt gebruik gemaakt van de sensoren aanwezig in het toestel zoals de accelerometer.
Tot slot wordt de robot effectief gebouwd en wordt de proefopstelling uitvoerig getest.


Full text:
File Size Type Checksum
200900383_12.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2072 keer bekeken en 16 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VAN WESEMAEL, A., VANDERHOYDONCK, M., FRANSEN, D. (2012). Mechatronic System Design MSD. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43d66aa4c013d692eed660001.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact