About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
dc.creator : SPIESSENS, Jelle
dc.subject :
dc.description.abstract : Centratec is een groothandel in centrale verwarming, ventilatiesystemen en alternatieve energie. Vooral dit laatste wint vandaag de dag aan belang. Niet alleen omdat de energieprijzen steeds verder stijgen en mensen op zoek gaan naar alternatieven, maar ook door de toenemende bewustwording rond energiezuinigheid. Dit heeft tot gevolg dat de berekening van de warmteverliezen een andere aanpak vergt. De meeste berekeningsprogramma's in omloop zijn gemaakt vanuit de klassieke berekening voor een woning met radiatoren in combinatie met een gas- of mazoutketel. Een overschatting van de warmteverliezen was zodoende meer regel dan uitzondering. In eerste instantie zal daarom een vergelijking worden gemaakt tussen warmteverliesprogramma's om aan te tonen dat er grote verschillen zitten in de berekeningen tussen deze programma's. Hieruit volgt dat het moeilijk wordt deze programma's toe te passen voor de berekening van een warmtepomp vermits een kilowatt meer of minder zal snel een ander kostenplaatsje met zich meebrengt. In deze bachelorproef wordt een warmteverliesprogramma ontwikkeld dat veel nauwkeuriger de warmteverliezen van de woning berekent en aan de hand hiervan ook een geschikte warmtepomp selecteert. Uiteraard moet er bij de selectie van de warmtepomp eveneens rekening gehouden worden met bijkomende aspecten zoals de vraag naar sanitair warm water, aantal inwoners, type warmtepomp,enz., . Het is dus meer dan louter de som van de warmteverliezen per ruimte. Het doel is een uniform berekeningsprogramma binnen alle filialen van Centratec met een tweeledige taak: - Het correct berekenen van de warmteverliezen van een woning - De selectie van een warmtepomp. Met dit programma kan Centratec kostbare tijd uitsparen. Vroeger werd de berekening van de warmtepompen overgelaten aan de producenten zelf wat veel tijd in beslag nam. Nu kunnen onze klanten sneller geholpen worden. Ook de uniformiteit van de berekeningen binnen Centratec zal toenemen. Iedereen zal immers met hetzelfde berekeningsprogramma werken in tegenstelling tot voorheen toen, ieder met een ander programma werkte.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43d6bcdff013d7dbee5e30054
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor elektromechanica Klimatisatie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Klimatisatie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact