About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
Author :
SPIESSENS, Jelle
Abstract : Centratec is een groothandel in centrale verwarming, ventilatiesystemen en alternatieve energie. Vooral dit laatste wint vandaag de dag aan belang. Niet alleen omdat de energieprijzen steeds verder stijgen en mensen op zoek gaan naar alternatieven, maar ook door de toenemende bewustwording rond energiezuinigheid. Dit heeft tot gevolg dat de berekening van de warmteverliezen een andere aanpak vergt.

De meeste berekeningsprogramma's in omloop zijn gemaakt vanuit de klassieke berekening voor een woning met radiatoren in combinatie met een gas- of mazoutketel. Een overschatting van de warmteverliezen was zodoende meer regel dan uitzondering. In eerste instantie zal daarom een vergelijking worden gemaakt tussen warmteverliesprogramma's om aan te tonen dat er grote verschillen zitten in de berekeningen tussen deze programma's. Hieruit volgt dat het moeilijk wordt deze programma's toe te passen voor de berekening van een warmtepomp vermits een kilowatt meer of minder zal snel een ander kostenplaatsje met zich meebrengt.

In deze bachelorproef wordt een warmteverliesprogramma ontwikkeld dat veel nauwkeuriger de warmteverliezen van de woning berekent en aan de hand hiervan ook een geschikte warmtepomp selecteert. Uiteraard moet er bij de selectie van de warmtepomp eveneens rekening gehouden worden met bijkomende aspecten zoals de vraag naar sanitair warm water, aantal inwoners, type warmtepomp,enz., . Het is dus meer dan louter de som van de warmteverliezen per ruimte.

Het doel is een uniform berekeningsprogramma binnen alle filialen van Centratec met een tweeledige taak:

- Het correct berekenen van de warmteverliezen van een woning
- De selectie van een warmtepomp.

Met dit programma kan Centratec kostbare tijd uitsparen. Vroeger werd de berekening van de warmtepompen overgelaten aan de producenten zelf wat veel tijd in beslag nam. Nu kunnen onze klanten sneller geholpen worden. Ook de uniformiteit van de berekeningen binnen Centratec zal toenemen. Iedereen zal immers met hetzelfde berekeningsprogramma werken in tegenstelling tot voorheen toen, ieder met een ander programma werkte.
Publisher : Xios
Publication date : 2012
Full text :
File Size Type Checksum
200900236_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor elektromechanica Klimatisatie
Degree level : Bachelor
Discipline : Klimatisatie
Grantor of degree : Xios
Department : N-TECH
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Andy Camps
External Promotor : Dave Verbeeck (Centratec)
Notes :
Embargo : false
Created : 18/03/2013 14:44
Last modified : 18/03/2013 14:44
Appears in :
2012
Views : 2184
Downloads : 49
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact