About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Reduceren van storingstijd van de inpakmachine Lachenmeier

2012
GYSEMBERG, Dieter
Professionele bachelor elektromechanica Onderhoudstechnieken

Trefwoorden:

Abstract :
Deze bachelorproef werd uitgevoerd in de inpakafdeling van brouwerij AB InBev in Leuven.

Nadat de flesjes gevuld en afgedicht zijn, worden deze in de inpakafdeling per zes of meer verpakt door verschillende soorten inpakmachines.

…ťn type inpakmachine is de Lachenmeier. Deze inpakmachine van Deense afkomst is in het bedrijf gekend om zijn moeilijk op te lossen problemen en zijn hoge stroringstijd. In totaal zijn er van dit type vijf opgesteld in de inpakafdeling.

De opdracht bestond erin om enerzijds door middel van het achterhalen van de oorzaken van de problemen, de storingstijd te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Anderzijds moest een EHBP-handboek, een Eerste Hulp Bij Problemen-handboek, uitgewerkt worden. Dit handboek is een soort checklist dat gebruikt zal worden om, in geval van storingen, deze met een efficiŽnte aanpak te tackelen. Er zal zowel een uitgebreide versie voor de onderhoudstechnici gemaakt worden als een beperkte versie voor de operatoren.

Dit EHBP-handboek is opgebouwd in verschillende stappen.

In de eerste stap werd er informatie verzameld van de storingen uit het verleden. Deze werden geanalyseerd en geprioriteerd. De focus ligt hierbij op de meest frequente problemen.

De tweede stap bestond erin een handboek te schrijven, om zo stap voor stap, de mogelijke oorzaken van een storing te kunnen uitsluiten. Dit document werd aangevuld met abnormaliteitenrapporten van de werkvloer, om een zo volledig mogelijk document te verkrijgen.

In de derde stap werd het handboek aan een praktijktest onderworpen. De onderhoudstechnici en operatoren hebben, indien nodig, gebruik kunnen maken van het handboek. Door hun bevindingen omtrent de volledigheid en de juistheid ervan aan mij door te geven, werd het bijgestuurd.

Uit deze foutenanalyse zijn de probleemonderdelen van de machine opgespoord. Op basis hiervan werd bepaald of het gewenst is om deze onderdelen als reserve op stock te bewaren, of dat er hiervoor een predictief onderhoudsprogramma dient opgesteld te worden.

Full text:
File Size Type Checksum
200700620_12.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1633 keer bekeken en 15 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GYSEMBERG, D. (2012). Reduceren van storingstijd van de inpakmachine Lachenmeier. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43d6bcdff013d8ce92ba1008f.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact