About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
dc.creator : BIENSTMAN, Katrien
dc.subject :
dc.description.abstract : Luchtdicht bouwen: een praktische leidraad Auteur: Katrien Bienstman Promotoren: Ir. arch. Nele Houben XIOS Hogeschool Limburg Ing. Jorn Van Herck Eenerzjie De Europese Energieprestatierichtlijn legt maatregelen op om in 2020-2021 bijna energieneutrale (nieuwbouw) woningen te bouwen. Het Vlaamse Gewest zal deze maatregel doorvoeren door, in verschillende stappen, het E-peil te verstrengen. In 2014 wordt het E-peil alvast beperkt tot E60. De energieprestaties van gebouwen kunnen aanzienlijk worden verbeterd door een doorgedreven thermische isolatie van de gebouwschil, het gebruik van performante technische installaties Ún een goede luchtdichtheid van de bouwschil. In deze proef richt ik mijn aandacht op dit laatste aspect: de luchtdichtheid van de bouwschil. Ongecontroleerde luchtlekken vertegenwoordigen een aanzienlijk energieverlies, kunnen aanleiding geven tot inwendige condensatie en verhinderen bovendien een goede werking van het ventilatiesysteem in gebouwen met een zeer laag energieverbruik. Welke invloed hebben de opgelegde maatregelen op de uitvoeringsmethodes? Wie doet wat? Wat is de volgorde van de werken? Welke aandachtspunten zijn vereist? Brengen deze maatregelen extra kosten met zich mee? In welke fase van de uitvoering en hoe wordt de uitvoering ten slotte gecontroleerd op luchtlekken? Ook al vormt een luchtdichte bouwschil vandaag nog geen prestatiecriterium, toch zal het belang van een goede luchtdichtheid van de bouwschil alsmaar toenemen. Een grondige aanpassing van de huidige uitvoeringsmethoden is dan ook noodzakelijk. De co÷rdinatie en kwaliteit van de uitgevoerde werken is uitermate belangrijk: een luchtdichte bouwschil is namelijk het resultaat van de samenwerking van verschillende uitvoerders. Met deze bachelorproef tracht ik een adequaat antwoord te geven op bovenstaande onderzoeksvragen en een eenvoudig stappenplan op te stellen voor de aannemer om een goede luchtdichtheid van de bouwschil te bekomen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43f4a8383013fa35643b600b2
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in de Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact