About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes

2012
NEVEN, Jorden
Professionele bachelor in de bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Voor mijn bachelorproef heb ik een studie gemaakt over de uitvoering van een gesloten ruwbouw. Deze werken worden uitgevoerd op een werf in Diepenbeek waar het project 'De Servaassite' wordt uitgevoerd. De werken bestaan uit: de afbraak van een schoolgebouw, het bouwen van 60 ondergrondse parkeerplaatsen, 16 bovengrondse appartementen, 7 sociale appartementen, 19 gestapelde woningen en circa 600m² handelsruimte. Dit werk is aangenomen door bouwbedrijf Democo.
Er worden 2 soorten bekistingsystemen gebruikt op deze site, namelijk: enkele wandbekisting en dubbele wandbekisting. De bedoeling is om beide systemen te vergelijken qua uitvoering, planning, kostprijs… In de realiteit is de kostprijs niet bepalend voor de keuze van een van deze twee systemen. Naar kostprijscalculatie toe is het wel belangrijk om te weten wat het prijsverschil nu werkelijk is en op welke posten dit prijsverschil bespaard wordt.
Een volgend onderdeel is de vergelijking tussen de grondverdringende betonnen paal en de soilmixpaal. Dit zijn beide systemen om een fundering in niet-draagkrachtige grond uit te voeren. Verder bestudeer ik welk van beide systemen het beste is in welke soort ondergrond.
Een derde onderwerp voor de bachelorproef is het onderschoeien van een bestaande fundering en deze onderschoeiing vernagelen in de achterliggende grond. Deze techniek is echter niet de evidentie zelf omdat er bij beton altijd een bepaald percentage krimp optreedt. Met als gevolg dat er mogelijk scheuren gevormd worden in de gebouwen die hierop steunen.
Na het maken van deze studies kan besloten worden dat de kosten niet bepalend zijn voor het bepalen van enkele of dubbele wandbekisting, maar dat men moet kijken naar de uitvoeringssituatie. De keuze van het type paal is afhankelijk van het soort ondergrond. De grondverdringende betonnen paal geeft de grootste zekerheid in eender welke grondsoort. Het nadeel van deze paal is dat deze duurder is dan de soilmixpaal. De soilmixpaal haalt alleen goede en betrouwbare resultaten in homogene zandgronden. Als derde punt kan besloten worden dat de goede uitvoering van de onderschoeiing zeer belangrijk is. Wanneer de onderschoeiing niet perfect aansluit op de bestaande fundering kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor het bovenliggende gebouw.


Full text:
File Size Type Checksum
200800873_12.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200800873_12.B2.mpp 160 KB Microsoft Project MD5
200800873_12.B1.xlsx 20 KB Other MD5
200800873_12.B3.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3108 keer bekeken en 90 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

NEVEN, J. (2012). Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141a7010f4f00a1.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact