About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Normering van woon- en zorgcentra: vergelijkende studie rusthuis – serviceflats

2012
PLESSERS, Stijn
Professionele bachelor in de bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Het project bestaat uit de uitbreiding van woon- en zorgcentrum Prinsenpark in Genk, met daaraan gekoppeld de nieuwbouw van serviceflats. In het rusthuisgedeelte zijn een 35-tal nieuwe kamers voorzien, telkens met een oppervlakte van ongeveer 20m˛. In het serviceflatgedeelte zijn 22 serviceflats van ongeveer 50m˛ voorzien op de gelijkvloerse en de eerste verdieping. Op de tweede en derde verdieping zijn nog 30 rusthuiskamers voorzien. In elke kamer is een aangepaste sanitaire cel voorzien en ook zijn er enkele gemeenschappelijke ruimtes.

Gezien het om twee verschillende gebouwen gaat, vallen deze dus ook onder twee verschillende aspecten van de wetgevingen. In deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds het wetgevend kader voor rusthuiskamers en anderzijds dat voor serviceflats.

Deze studie spitst zich toe op drie domeinen, namelijk EPB-normering, brandveiligheid en toegankelijkheidseisen. Voor deze domeinen wordt de vergelijking uitgevoerd zodat het in een latere fase eventueel mogelijk is om de bestemming van de verschillende gebouwen op een zo eenvoudig mogelijke manier te wijzigen.

Vervolgens wordt er ook een vergelijking gemaakt met eventuele bijkomende eisen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dit is een agentschap van de Vlaamse overheid dat financiële steun verleent aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dit agentschap schrijft vaak nog strengere regelgevingen voor dan welke voor privé woon- en zorgcentra gelden.

Strengere regelgeving heeft ook een impact op de planning en kostprijs. Ook hiervan wordt tot slot een korte vergelijkende studie gemaakt.

Full text:
File Size Type Checksum
200900905_12.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200900905_12.B3.pdf 290 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B4.pdf 44 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B8.pdf 462 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B1.pdf 110 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B5.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200900905_12.B9.pdf 1022 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B2.1.pdf 162 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B6.pdf 1005 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B7.pdf 185 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B2.pdf 132 KB Adobe PDF MD5
200900905_12.B11.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
200900905_12.B10.pdf 896 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2010 keer bekeken en 28 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

PLESSERS, S. (2012). Normering van woon- en zorgcentra: vergelijkende studie rusthuis – serviceflats. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b60e268c00ac.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact