About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Totale Levenscycluskostprijs

2012
STUKKEN, Karel
Professionele bachelor in de bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Een calculatie van een product is een berekening van de kostprijs voor de realisatie van dat product. In deze studie wordt het aspect onderhoud bestudeerd en wordt de onderhoudscalculatie bij deze calculatie gevoegd. Deze onderhoudscalculatie laat toe te bepalen wat het kost om een gebouw in goede staat te houden.

Het eerste deel van deze studie gaat over de algemene calculatieregels die toepasbaar zijn voor ieder product en iedere firma. De grote onderdelen hierbij zijn de directe en indirecte kosten die gemaakt worden door een firma.

Vervolgens wordt de totale productcalculatie verder toegelicht. Deze theorie is nog steeds toepasbaar voor ieder product. Een totale productcalculatie bestaat uit een calculatie voor het realiseren van dit product en een calculatie voor het gebruik en in stand houden van dit product.

Vanuit deze basistheorie van de totale calculatie trekt de studie de lijn door naar bouwfirma's. Een belangrijk document dat een band smeedt tussen alle betrokken partijen is de meetstaat. Een goede opbouw van deze meetstaat wint nog aan belang indien men de kostprijs voor het in stand houden van een gebouw wil calculeren. De volgende hoofdstukken grijpen dan ook steeds terug naar deze meetstaat.

In deze laatste hoofdstukken worden de verschillende onderdelen van de totale calculatie van de bouw gedetailleerd toegelicht. Het accent ligt hierin vooral op de calculatie voor het in stand houden van een gebouw. Een woning en zorgcentrum, gecalculeerd door Heijmans Bouw N.V., wordt als praktijkvoorbeeld gebruikt.

In de ontwerpfase worden beslissingen genomen die niet alleen bepalend zijn voor de kostprijs van de realisatie zelf, maar ook voor de totale levenscycluskostprijs van het gebouw.

Een duidelijke en overzichtelijke meetstaat met plannen helpt alle betrokken partijen bij de kostenanalyse. Indien de meetstaat gedetailleerd opgesteld is, dan heeft men een duidelijk overzicht over de verschillende kosten per onderdeel van het gebouw. Dit zowel voor het verwezenlijken als het in stand houden.

Uiteindelijk zijn het nog steeds de bouwheer en de wetgeving (voor overheidsopdrachten) die hierin het laatste woord hebben.Full text:
File Size Type Checksum
200901021_12.pdf 8 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1474 keer bekeken en 5 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STUKKEN, K. (2012). Totale Levenscycluskostprijs. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b718ad2500ea.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact