About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Vergelijking van tegenstrijdigheden (fundering "in situ" versus "breekcentrale")

2012
TRUYEN, Kristof

Trefwoorden:

Abstract :
Deze studie beschrijft een concrete werfsituatie gelegen in Kinrooi: de reconstructie van de N73 Breeërsteenweg met fietspaden.

Bij de analyse van het bijzonder bestek, plannen, samenvattende opmeting, enz. komen veel contradicties voor. Om deze reden is het niet altijd duidelijk welke methode van uitvoeren er gehanteerd moet worden evenals welke uitvoering het best (lees goedkoopst) is en waarbij toch voldaan wordt aan alle randvoorwaarden.

In deze studie wordt de contradictie over funderingen onder de loep genomen, met als thema, de totstandbrenging van de funderingswerken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen twee soorten herbruikfunderingen, namelijk "verwerking op de werf (in situ)" en "verwerking op de breekcentrale". Hieronder enkele aspecten die tot in detail worden toegelicht:

Theoretische beschrijving:
In het theoretisch gedeelte wordt een uitgebreide beschrijving gegeven tussen beide uitvoeringsmethodes met hun positieve en negatieve punten.

Stappenplan:
Er wordt een volledig stappenplan van beide uitvoeringsmethodes besproken aan de hand van het typedwarsprofiel, de beschrijving van de werken en benodigd materiaal, materieel, personeel en onderaannemingen.

Kostprijs:
Er wordt een kostprijsvergelijking gemaakt tussen de twee uitvoeringsmethodes, aan de hand van bovengenoemd stappenplan.

Planning:
Er wordt een planning weergegeven van beide uitvoeringsmethodes en deze worden met elkaar vergeleken.


Full text:
File Size Type Checksum
200901129_12.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1548 keer bekeken en 5 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

TRUYEN, K. (2012). Vergelijking van tegenstrijdigheden (fundering "in situ" versus "breekcentrale"). Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b736827900f8.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact