About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie

2012
VAN KOLLENBURG, Gijs
Professionele bachelor in de bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Genzyme is een biofarmaceutische multinational met een vestiging te Geel. Het bedrijf maakt een enzym om een zeldzame spierziekte te bestrijden. Het Project Stella is een uitbreiding ter waarde van 250.000.000 Euro voor de huidige fabriek.

In deze bachelorproef wordt de verwezenlijking van de put van het WWTP, of Waste Water Treatment Plant, dat een onderdeel uitmaakt van het Project Stella toegelicht.

De waterzuiveringsput heeft een dimensie van 9 op 15 meter en de onderkant van de vloer van de put ligt 6 meter onder het maaiveld. De secanspalenwand die er als grondkering gebruikt wordt, reikt tot op een diepte van 9 meter voor de primaire palen en 13,50 meter voor de secundaire palen.

Ter plaatse is er een doorlatende zanderige grond aanwezig en het grondwater bevindt zich op een meter onder het maaiveld. Aangezien de bouwput droog uitgevoerd moet worden, moet er een adequate droogzuigingsinstallatie voorzien worden.

Alle stappen voor de uitvoering van deze bouwput worden uitbundig besproken met supplementaire uitvoeringsalternatieven en de betrekkelijke kostprijs- of planningsverschillen. Aangezien er vanuit Genzyme zeer veel belang gehecht wordt aan de veiligheid op de werf worden hier ook nog enkele toelichtingen over gegeven.

Het is belangrijk om de plannings- en kostprijsverschillen van bepaalde uitvoeringsmogelijkheden op kaart te brengen om zo de meest verantwoorde keuze te kunnen maken. Dit is één van de voornaamste taken van een project- of werfleider.

Na de verwezenlijking van een project moet men er steeds op terug kunnen kijken, wetend dat het een combinatie van de veiligste, goedkoopste en duurzaamste oplossing is.

Full text:
File Size Type Checksum
200900063_12.pdf 7 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1711 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VAN KOLLENBURG, G. (2012). Het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b73e7fd400fc.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact