About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Isolerende mortels integreren in utiliteitsbouw op basis van EPB-eisen

2012
VASTMANS, MichaŽl
Professionele bachelor in de bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Voor nieuwbouwwoningen mag het E-peil sinds begin 2012 niet hoger zijn dan 70 en het K-peil mag niet hoger liggen dan 40. Voor elk constructieonderdeel apart zijn hierbij ook nog eens maximale U-waarden en/of minimale R-waarden bepaald. Daarnaast zijn ook minimale ventilatievoorzieningen verplicht.

Onder invloed van het Europese klimaatplan zullen de energienormen voor nieuwe woningen nog strenger worden en zal elke nieuwbouw ook zelf hernieuwbare energie moeten gaan produceren via zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling...

Vanaf 1 januari 2014 zal het E-peil nog eens verlagen naar maximum 60, het K-peil blijft wel op K40. De uiteindelijke doelstelling is de Europese doelstelling te halen van een 'bijna-energie-neutrale' woning tegen 2021.

Daarom is nu een onderzoek vereist naar de invloed van isolerende mortels op het K-peil bij utiliteitsbouw. Zo kunnen de bedrijven inzicht krijgen in deze ontwikkeling zodat ze hun materialen en detailleringen hierop kunnen aanpassen.

In dit eindwerk wordt de invloed van isolerende mortels op het K-peil bij bedrijfsgebouwen onderzocht en zijn de eventuele verbeteringen berekend. Aan de hand van de verschillende berekeningswijzen wordt er gestreefd naar de K-peil- en U-waarde-eis, zodanig dat deze waardes voldoen en er geen boetes opgelegd worden.
Koudebruggen in rekening brengen kan grote invloed hebben op het K-peil. Het investeren in materialen als een verbetering op de koudebruggen kan helpen om aan de eisen te voldoen. Bijgevolg hoeft er minder verwarmd te worden en kunnen zo de investeringen terugverdiend worden.

Full text:
File Size Type Checksum
200900498_12.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200900498_12.B7.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200900498_12.B9.xls 57 KB Microsoft Excel MD5
200900498_12.B1.pdf 79 KB Adobe PDF MD5
200900498_12.B6.xls 369 KB Microsoft Excel MD5
200900498_12.B2.B3.B4.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200900498_12.B10.xlsx 52 KB Other MD5
200900498_12.B11.xlsx 54 KB Other MD5
200900498_12.B8(1).pdf 111 KB Adobe PDF MD5
200900498_12.B8(2).pdf 151 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1441 keer bekeken en 18 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VASTMANS, M. (2012). Isolerende mortels integreren in utiliteitsbouw op basis van EPB-eisen . Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b75e12a80113.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact