About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Ondergrondse parking: beschoeiing, bemaling, grondwerken en uitvoering van een verdieping
dc.creator : VOETS, Olivier
dc.subject :
dc.description.abstract : Het project 7eventuinen is een complex gelegen in hartje Leuven waarbij omliggende fabrieksgebouwen afgebroken worden tot op de ruwbouw en volledig in een nieuw architecturaal jasje gestoken worden. Het project bestaat uit 6 gebouwen, zo komen er appartementen, kantoren, horeca en publieke diensten. Er komen 7 tuinen binnen het complex met elk een eigen thema gerelateerd aan de omliggende gebouwen. Centraal tussen de gebouwen komt een ondergrondse parking van maar liefst 4 verdiepingen diep. De kostprijs van het totale project is geraamd op €22 miljoen. In september zal een klein deel van de aanneming opgeleverd worden. Het eerste deel van deze studie gaat over de verschillende beschoeiingmethodes die mogelijk zijn om de bouwput te realiseren. 4 verdiepingen diep beschoeien is zeer uitzonderlijk en niet vanzelfsprekend omdat er aanpalende constructies zijn die behouden moeten blijven. De verschillende methodes worden verder bekeken zoals de calculatie en de berekeningen die nodig zijn voor de stabiliteit van de bouwput. Vervolgens worden de verschillende bemaling methodes bekeken om deze diepe bouwput droog te houden. Een bouwput van 4 verdiepingen droog houden in een druk stadscentrum is zeker niet evident. Zo zijn er geen waterwegen in de buurt om het water af te voeren en zal men een zeer lokale bemaling moeten toepassen omdat het gebied dichtbebouwd is. In de studie wordt op basis van berekeningen de meest economische en verantwoordelijke methode verder uitgewerkt. Verder wordt de uitvoering van de grondwerken volledig in detail bekeken. Hoe kan men het meest efficiënt de bouwput realiseren? De bouwput is ongeveer een 16 meter diep en er gaat ongeveer 37 000 m³ grond verzet worden. De oppervlakte van de parking is niet zo groot in verhouding met het volume waardoor er een specifieke uitgravingtechniek uitgevoerd wordt. Deze staat volledig uitgewerkt beschreven met eventuele alternatieven. Tenslotte geeft de studie over elke activiteit die besproken een planning en calculatie. Maar ook de veiligheid van diepe bouwputten wordt hierin verwerkt. Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen en eventueel lijst met de belangrijkste begrippen en grootheden 3 Inleiding Figuur 1: overzichtsplan van alle blokken Bouwheer: Vander Elst Vastgoed NV Architectuur: M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners Hoofdaannemer: Kumpen NV (blok A, B, C, D, X en Y) • Blok A zal volledig dienst doen als publieke functie • Blok B, C en D worden allemaal appartementen enkel de gelijkvloers krijgt een publieke functie • Blok X is voorzien als horeca met een ondergrondse parking van twee verdiepingen   • Blok Y wordt de gelijkvloers, opgedeeld in de horecasector met verdieping 1 en 2 als appartementen. Hieronder wordt ook nog een ondergrondse parking voorzien van maar liefst 4 verdiepingen in de grond met plaats voor 278 personenwagens. Het project 7eventuinen dankt zijn naam aan de zeven thematuinen die worden aangelegd in het complex. Elk thema van de tuin vloeit over in de architectuur van de aanpalende gebouwen. Momenteel zijn de afbraakwerken van enkele bestaande gebouwen in uitvoering. Ook de grondwerken aan de ondergrondse parking onder blok Y zijn aan de gang.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141b76ccf900120
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact