About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Positionering en verloop van spoorvorming in bochten aan de hand van rijsimulatordata

2012
BACHIRI, Hamza
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Spoorvorming is een welgekend schadefenomeen op het Belgisch wegennet maar is slechts ťťn van de vele schadefenomenen die een asfaltverharding te verduren krijgt tijdens haar levensduur. Allereerst wordt er wat kennis opgedaan over asfalt in het algemeen zodat het ontstaan van spoorvorming beter begrepen wordt.
Spoorvorming wordt tot op heden pas hersteld wanneer de schade al opgetreden is. Men kan in de ontwerpfase nog niet zeggen waar de kans het grootst is op spoorvorming. Ook heeft men in de ontwerpfase nog geen beeld van de krachten die deze spoorvorming veroorzaken. Dit onderzoek spitst zich vooral toe op deze laatste twee vragen zodat de ontwerper al preventief maatregelen kan nemen eens de kritische zones gekend zijn.
Allereerst wordt de huidige situatie opgemeten (3D) op twee reŽle bochtlocaties namelijk een bocht te Maaseik en een bocht te Hoogstraten. Deze data zullen gebruikt worden als validatiemiddel voor de prognose van de locatie en eigenschappen van de spoorvorming die via de gelogde data van de rijsimulatoronderzoeken geleverd worden. Zo wordt er met behulp van het wiskundig programma Matlab een omzetting gedaan van de ruwe rijsimulatordata naar overzichtelijke grafieken met de bandenposities en de krachtswerking die vergeleken worden met de opgemeten data.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de rijsimulator een vrij nauwkeurige prognose biedt over de posities van de voertuigen op het wegdek. Er wordt een beeld gegeven van de krachtswerking op het wegdek. Zo kan een wegontwerp al voor de uitvoering bijgestuurd worden indien de krachtswerking te groot is.
De bevindingen in deze masterproef zijn interessant om verder diepgaand onderzoek te verrichten teneinde het model te verbeteren en eventueel uit te breiden.

Full text:
File Size Type Checksum
200800566_13.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200800566_13.B1.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1391 keer bekeken en 9 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BACHIRI, H. (2012). Positionering en verloop van spoorvorming in bochten aan de hand van rijsimulatordata. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141c681a0fe015b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact