About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Studie verkeersgeluid lokale ringweg

2012
CLAES, Jonas
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Vandaag de dag zijn heel wat mensen ontevreden over het dagdagelijkse omgevingslawaai. Verkeersgeluid vormt hiervan een belangrijke oorzaak. Het probleem is ontstaan doordat er in het verleden weinig aandacht werd geschonken aan de inplanting van wegen. Bovendien werden er vaak geluidsrijke toplagen gebruikt die door verwering nu nog meer geluid produceren.

Tijdens mijn stage bij het studiebureau Grontmij in Hasselt, werd er gewerkt aan het ontwerp van het project 'Stadslaan' in Lommel. Ook in dit project werd het probleem rond geluid aangekaart. Bij het project 'Stadslaan' wordt er een volledige herinrichting gepland van de lokale ringstructuur rond het stadscentrum van Lommel. De onderzoeksvraag in/van mijn masterproef ontstond dan ook uit een casestudy van dit project. Ik ga op zoek naar welk type wegdek het best toepasbaar is op een lokale ringstructuur. Vervolgens bereken ik de theoretische daling van het verkeersgeluid bij het toepassen van dit type wegverharding.

Om tot een keuze te komen moet er aandacht worden geschonken aan de verschillende eisen die een lokale ringweg met zich meebrengt. Hierbij wordt er gestreefd naar een duurzame, esthetische en geluidsreducerende oplossing. Het studiebureau is belast met het voorschrijven van het type verharding. Dit eindwerk heeft dan ook een adviserende rol. Ik geef een overzicht van de verschillende factoren die het verkeersgeluid veroorzaken. Bij de beschrijving van de verschillende types verharding ga ik dieper in op hun structuur en de invloed hiervan op het geluid.

Na overleg met mijn promotoren en OCW heb ik besloten het verkeersgeluid op de bestaande ringweg in kaart te brengen via de CPX-methode. De meting werd uitgevoerd met de trailer van Wegen en Verkeer Vlaanderen. De methode geeft een beeld van het huidige rolgeluid dat wordt geproduceerd door het contact tussen de band en het bestaande wegdek. Na de studie van verschillende rapporten over het geluidsniveau van diverse wegdekken wordt er een conclusie gevormd rond het geluidsreducerende vermogen van de types wegverhardingen.

Na onderzoek van de CPX-resultaten worden deze vergeleken met de resultaten uit de rapporten en kan er op die manier geconcludeerd worden wat de theoretische reductie is van het door mij voorgeschreven wegdek ten opzichte van de huidige situatie.
Wanneer er bij de uitvoering van de werken gekozen wordt voor de door mij voorgeschreven verharding, kan er eventueel een nieuwe CPX-meting gebeuren. Op die manier kan er geconcludeerd worden of de resultaten klopten.Full text:
File Size Type Checksum
200800344_13.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200800344_13_B5.pdf 12 KB Adobe PDF MD5
200800344_13_B3.pdf 17 KB Adobe PDF MD5
200800344_13_B2.pdf 18 KB Adobe PDF MD5
200800344_13_B1.pdf 16 KB Adobe PDF MD5
200800344_13_B4.pdf 16 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1627 keer bekeken en 10 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CLAES, J. (2012). Studie verkeersgeluid lokale ringweg. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141da64a5b60168.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact