About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
dc.creator : COCKX, Sam
dc.subject :
dc.description.abstract : In onze maatschappij is een goed rioleringsnetwerk niet meer weg te denken. Nochtans zijn vele van de bestaande rioleringen dringend aan vernieuwing toe. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke uitgave voor vele steden en gemeenten maar ook grote overlast bij vervanging van de bestaande rioleringen. Om dit aan te pakken is er gestart met inwendige renovatie van bestaande rioolleidingen. Er bestaan verschillende rioolrenovatietechnieken, de kousmethode is daar één van. Deze methode en de berekeningen die daarbij uitgevoerd worden, komen aan bod in deze masterproef. Voor de berekening van de rioolrenovatietechnieken bij middel van de kousmethode wordt de richtlijn ATV-M 127-2 gebruikt, opgesteld door professor Falter. Deze methode heeft als nadeel dat verschillende parameters ingevoerd dienen te worden. Het doel van deze masterproef is een studie te verrichten naar de verschillende parameters en na te gaan welke invloed ze hebben op de berekening van de wanddikte van de liner. Met de kennis van deze studie in het achterhoofd, wordt er een voorstel geformuleerd voor worst case grondparameters. Tijdens de studie worden de invloedsparameters elk apart getoetst en ingevoerd in het softwareprogramma LINERB om na te gaan wat hun rol is bij de berekening van de linerwanddikte. Aan de hand van case studies en rekening houdend met het onderzoek op de invloedsparameters, wordt er nadien een voorstel voor worst case parameters geformuleerd. Uit de resultaten van de studie op de berekeningsmethode kunnen alvast enkele belangrijke conclusies worden getrokken. • Hoe groter de elasticiteitsmodus en de gronddrukcoëfficient van de grond hoe meer zijdelingse steundruk de buis krijgt door de grond wat gunstig is voor de wanddikte van de liner. • De diepteligging is ook zeer belangrijk, ondiep gelegen buizen zijn moeilijk te relinen, de impact van de verkeerslast is dan zeer groot. • Bij de formulering van een voorstel voor een worst case parameter is rekening gehouden met Standaardbestek 250 daar grondonderzoek bij kleine projecten vaak niet haalbaar is.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141daae8a7c0172
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact