About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Vergelijking tussen marshallverdichting en gyratorverdichting van asfalt

2012
VERHOEVEN, Annelies
MARTENS, Frank
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
In deze masterproef wordt onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de Marshallverdichting en de Gyratorverdichting, twee methodes om de relatieve dichtheid en het percentage holle ruimtes van asfalt te bepalen. De aanleiding voor deze masterproef zijn twee problemen, ťťn m.b.t. de holle ruimtes en ťťn m.b.t. de relatieve dichtheid.

Als eerste probleem stelt zich het verschil in %HR van asfalt bij gebruik van de Marshallproef t.o.v. de Gyratorproef. Bij de invoering van het nieuwe standaardbestek SB 250 versie 2.2, waarin voor de bepaling van het %HR gebruik gemaakt wordt van de Gyratorproef, zijn de eisen voor het %HR namelijk aangepast t.o.v. het SB 250 versie 2.1. Dit is een goede zaak, maar in de praktijk wordt er echter nog vaak gebruik gemaakt van de Marshallproef, het zou dus handig zijn mocht er een theoretisch en/of praktisch verband bestaan tussen de Marshall- en de Gyratorproef.
Allereerst wordt hiervoor de mogelijkheid van een theoretisch verband tussen het %HRM en het %HRG onderzocht, hieruit blijkt dat dit onbestaande is. Daarna wordt er gezocht naar de mogelijkheid van een praktisch verband, in eerste instantie in de vorm van een lineair verband en nadien m.b.v. meer complexe wiskundige verbanden. Hiervoor worden de volgende asfaltmengsels verdicht en het %HR bepaald met de twee methodes: 3A+50, 3B+40, 4C+40 en AVS+20.
Hieruit kan besloten worden dat alle gevonden formules en coŽfficiŽnten zeer verschillend zijn. Er bestaat dus geen eenduidige formule of coŽfficiŽnt om de omzetting van het %HRM naar het %HRG te kunnen berekenen. Het is echter niet uitgesloten dat er per type wel degelijk een formule bestaat die alle mengsels van dat type omvat. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk.

Als tweede probleem stelt zich het verschil in relatieve dichtheid bij herverdichting van asfaltkernen m.b.v. de Marshallproef en de Gyratorproef. Bij de invoering van het nieuwe standaardbestek SB 250 versie 2.2, waarin bij de herverdichting gebruik gemaakt wordt van de Gyratorproef, zijn deze eisen voor de relatieve dichtheid letterlijk overgenomen. Er is dus niet nagegaan of deze eisen nog haalbaar en realistisch zijn. Bij VBG nv merkt men uit de praktijk dat deze eisen inderdaad niet meer haalbaar zijn. Er kan dus onderzocht worden of er een merkbaar en aantoonbaar verschil is tussen de twee verdichtingsmethoden en het nieuwe standaardbestek wel degelijk aangepast moet worden.
Allereerst wordt wederom de mogelijkheid van een theoretisch verband onderzocht, dit blijkt onbestaande. Een praktische vergelijking is dus noodzakelijk, hiervoor worden een aantal kernen van de volgende mengsels herverdicht: 3A+50, 3B+40, 4C+40, 4C-Wit en AVS+20. Van elke kern en van elk herverdicht proefstuk wordt de relatieve dichtheid bepaald, dit zowel met de Marshall- en Gyratorproef.
Er blijkt een beduidend verschil te zijn tussen de waarden van de relatieve dichtheid van de herverdichting m.b.v. de Marshallproef en de Gyratorproef. Dit wil zeggen dat het letterlijk overnemen van de grenzen voor de relatieve dichtheid uit het SB250-2.1 naar het SB250-2.2 niet correct is. Er is dus verder onderzoek nodig om eventuele nieuwe grenzen op te stellen.
Full text:
File Size Type Checksum
200900271_200901073_13.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200900271_200901073_13.B15.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B8.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B9.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B2.pdf 90 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B12.pdf 379 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B3.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B1.pdf 104 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B10.pdf 120 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B5.pdf 314 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B4.pdf 19 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B6.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B13.pdf 478 KB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B7.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
200900271_200901073_13.B14.xlsx 247 KB Other MD5
200900271_200901073_13.B11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2737 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VERHOEVEN, A., MARTENS, F. (2012). Vergelijking tussen marshallverdichting en gyratorverdichting van asfalt. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141db3ece1c01d5.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact