About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Geavanceerde grondonderzoekstechnieken

2012
MICHELS, Pol
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Bij de uitvoering van infrastructuurwerken maakt men steeds meer gebruik van zogenaamde 'sleufloze technieken'. Sleufloze technieken, zoals bijvoorbeeld doorpersingen voor de aanleg van nutsvoorzieningen, hebben het voordeel t.o.v. open-sleuf technieken dat zij de bovengrond niet roeren. Bij de sleufloze technieken spreekt het voor zich dat een gedegen voorstudie van de ondergrond van primordiaal belang is. Dit om een helder beeld te krijgen van de ondergrond en de eventueel hierin aanwezige obstakels.
Omwille van de eenvoud en de uitvoeringssnelheid bestaat er reeds een jarenlange traditie waarbij men gebruik van sonderingen en verkenningsboringen voor het in kaart brengen van de geologie in het tracť van de uit te voeren doorpersing/boring. Het belangrijke beperking van deze sonderingen is het zeer locale beeld dat ze verschaffen, aangezien het slechts 'puntopnamen' betreffen. De ondergrond is uiteraard meer dan een homogeen pakket. Niet enkel overgangen in geologische lagen, maar ook bodemvreemde objecten zoals damplanken, rioleringen, kabels, oude funderingen, enz... kunnen voor aanzienlijke problemen zorgen in de uitvoering. Stilstand van het boorproces gaat gepaard met onvoorziene hoge kosten.
VLARIO is het Vlaams Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector. In Werkgroep 8 van VLARIO kwam de onderzoeksvraag naar voren of het mogelijk zou zijn om een meer continu beeld van de ondergrond te verkrijgen. Het belang van zo'n aanvullend grondonderzoek moet natuurlijk opwegen tegen het risico van falen. In dit eindwerk worden een tiental aanvullende grondonderzoeksmethodes behandeld die potentieel interessant zijn voor de uitvoering van sleufloze projecten. Er wordt daarbij onderzocht met welke problemen in de ondergrond men in de praktijk geconfronteerd wordt. Vervolgens worden de verschillende technieken globaal beschreven. Elke methode is gekenmerkt door een aantal specifieke voor- en nadelen welke op hun beurt afhankelijk zijn van de een aantal omgevingsfactoren. Gerelateerd aan de praktijk wordt in dit eindwerk een keuze gemaakt van de gepaste geofysische methode(s). Dit gebeurt aan de hand van casussen waarbij het duidelijk wordt wat men van elk van de technieken kan verwachten.
Een praktijkproef heeft helaas niet kunnen plaatsvinden. Uit het eindwerk komt naar voren dat voornamelijk de vrij recente techniek van geo-elektrisch onderzoek potentieel biedt. Door het wegvallen van de praktijkproef, zijn de harde bewijzen van de voordelen van geo-elektrisch onderzoek er echter op dit moment nog niet. Naar de toekomst toe zal verder onderzoek zeker nodig zijn, daar de behoefte aan kennis van de ondergrond substantieel is.

Full text:
File Size Type Checksum
MICHELS_POL_GEAVANCEERDE_GRONDONDERZOEKSTECHNIEKEN.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1378 keer bekeken en 19 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MICHELS, P. (2012). Geavanceerde grondonderzoekstechnieken. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141ee9cbcc501ea.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact