About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Waterdichtheid van ingegraven betonconstructies

2012
OOMS,Kevin
PEERLINGS, Wouter
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Op het eerste gezicht lijkt beton een homogeen en vast materiaal. Vaak wordt hierdoor onterecht aangenomen dat het ook om een vloeistof- en gasdicht product gaat. De praktijk wijst uit dat dit zeker niet het geval is. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat er in kelders vochtvlekken of in sommige gevallen zelfs plassen met water ontstaan. Vooral op esthetisch gebied geeft dit een zeer onaantrekkelijk gevoel. Wie wil er nu gebruik maken van een donkere, kille en vochtige kelder? Eender om welke toepassing het gaat, van parkeergarage tot archief, dergelijk type kelder kent nooit aantrekkelijke voordelen. Maar dit is uiteraard niet het enige probleem, grote scheurwijdtes in beton kunnen ook de duurzaamheid van de constructie in gevaar brengen.
Tot op de dag van vandaag werd de schuld voor dit fenomeen doorgeschoven van partij naar partij. Vaak wordt de aannemer die de uitvoering van de kelderwanden voor zijn rekening neemt als de schuldige partij aangewezen. Dit blijkt achteraf gezien zeer kort door de bocht, maar toch wordt deze verantwoordelijkheid nog vaak in de schoenen van de aannemer geschoven in het lastenboek.
Het fenomeen van waterdichtheid van kelderwanden wordt al enkele jaren door verschillende instanties onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken worden langzaamaan gepubliceerd. De reden dat dit onderzoek zoveel tijd in beslag neemt, is de omvang en de complexiteit van het fenomeen. Zeer veel factoren spelen een rol bij het optreden van waterdoorvoerende scheuren. Dit gaat zowel om factoren op gebied van ontwerp als op gebied van uitvoering.
Deze masterproef en de bijhorende controletool is daarom van informatieve aard. Het heeft als doel om de lezer kennis te laten maken met dit actuele fenomeen. Als eerste item wordt de theoretische achtergrond van vloeistofdichtheid uitvoerig besproken. De waterdichtheidsklassen, het lekdebiet, de verhinderde krimp en andere oorzaken van scheurvorming zijn enkele voorbeelden van besproken onderwerpen. Uit deze theoretische achtergrond zal duidelijk worden dat scheurvorming een zeer belangrijke rol speelt. Het verdere werk zal daarom handelen over het beheersen van dit fenomeen. Zo wordt besproken welke maatregelen men kan treffen reeds bij het begin van het ontwerp van kelderwanden. Scheurwijdtebeperking en wapeningsgehalte worden hierin uitvoerig besproken.
Het beheersen van de scheurwijdte kan op zeer veel manieren. Om deze reden werd op aanraden van de promotoren parallel met dit werk een dynamische spreadsheet ontworpen. Deze tool maakt het mogelijk voor de gebruiker om een snelle controle te doen van zijn/haar ontwerp. De tool heeft als doel een snelle indicatie te krijgen van het al dan niet optredende waterdichtheidsprobleem. Indien hieruit blijkt dat het aangewezen is om aanpassingen te doen, zal een uitgebreidere studie van het probleem noodzakelijk zijn. Na de hoofdstukken over algemeen ontwerp van kelderwanden volgt daarom een gedetailleerde bespreking van deze tool. Gebruiksaanwijzigingen, berekeningsmethoden en interpretatie van mogelijke uitkomsten zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.

Full text:
Full text not available

Appendices:
File Size Type Checksum
Ooms Kevin_ Peerlings Wouter_Bijlage waterdichtheidstool.xlsx 203 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1477 keer bekeken en 15 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

OOMS, K., PEERLINGS, W. (2012). Waterdichtheid van ingegraven betonconstructies. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141eeab7ee701f6.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact