About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton

2012
STEENACKERS, Jan
Master in de industriŰle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Geert De Schutter definieert zelfverdichtend beton als volgt: "Zelfverdichtend beton (ZVB) is beton dat in verse toestand een dusdanige vloeibaarheid vertoont dat het louter onder invloed van het eigengewicht en dus zonder bijkomende verdichtingsenergie in staat is doorheen een dicht wapeningsnet of in aanwezigheid van andere hindernissen de bekistingsvorm volledig te vullen, terwijl het een voldoende stabiliteit vertoont tegen segregatie en dus homogeen blijft gedurende transport, verpompen en verwerken".
Bij de productie van architectonisch zelfverdichtend beton speelt de esthetische rol steeds een belangrijke factor, aangezien een stijgende welvaart resulteert in een verhoogde besteding van het inkomen aan genotsgoederen. Hierbij wordt gestreefd naar een zichtbaar betonoppervlak met zo min mogelijk discontinu´teiten. EÚn factor die ten alle tijden in het oog wordt gehouden, is het voorkomen van luchtbellen aan het oppervlak.
Bij een klassieke beton volstaat het om luchtinsluitingen en luchtbellen te reduceren door het installeren van een triltafel of te verdichten met een trilnaald terwijl dit niet toegelaten is bij zelfverdichtend beton. Het is dus wenselijk op zoek te gaan naar methoden om luchtbellen en insluitingen zoveel mogelijk te voorkomen of te reduceren bij een architectonische zelfverdichtende beton.
In dit werk gaat onderzocht worden wat de invloedsfactoren zijn van luchtbellen op zelfverdichtend beton. Er gaan ook enkele proeven uitgevoerd worden om een vergelijking te kunnen maken tussen deze invloedsfactoren. Het doel zal zijn te achterhalen wat de invloed is van iedere factor op het zelfverdichtend beton.
Het eerste deel zal handelen over de literatuur van architectonische zelfverdichtend beton en de invloed van verschillende factoren op de luchtbellen. In een tweede deel zullen de verschillende proeven behandeld worden en tot slot zullen de resultaten besproken worden.

Full text:
File Size Type Checksum
200901203_13.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200901203_13.B1.xlsx 113 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 3144 keer bekeken en 77 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STEENACKERS, J. (2012). Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141eeebfd220216.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact