About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Gevelrestauratie hoofdgebouw mijnsite Waterschei

2012
VANOIRBEEK, An
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Het hoofdgebouw van de mijnsite van Waterschei zal in de toekomst een nieuwe functie krijgen binnen het herbestemmingsplan van de stad Genk. De hele mijnsite zal immers worden omgebouwd tot een nieuw wetenschapspark waarin het hoofdgebouw een centrale rol zal spelen. Het indrukwekkende gebouw heeft echter lange tijd leeg gestaan waardoor de historische gevels heel wat schade geleden hebben en aan herstelling toe zijn.

De doelstelling van deze masterproef bestaat erin een restauratieoplossing te zoeken en uit te werken voor de restauratie van de gevels van het hoofdgebouw. Hiervoor wordt er eerst een grondige analyse gemaakt van de schade die zich anno 2012 stelt aan de verschillende gevelmaterialen waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen het baksteenmetselwerk, de betonstenen en de pleisterornamenten.

Vervolgens wordt er gekeken naar de achterliggende oorzaken die aan de basis liggen van de slechte staat waarin het gebouw zich vandaag bevindt. Zo zijn leegstaande gebouwen ideale speelruimtes voor vocht en temperatuurswisselingen wat nadelige gevolgen heeft voor de gevelmaterialen. Daarnaast blijkt dat foute materiaalkeuzes en restauratie-ingrepen uit het verleden vaak aan de basis liggen van heel wat problemen die zich vandaag voordoen.

Tot slot worden er verschillende mogelijkheden gezocht voor de aanpak van de gestelde problemen waarna de meest realistische oplossing wordt uitgewerkt tot een volledige restauratieaanpak.


Full text:
File Size Type Checksum
200901281_13.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200901281_13.B1.pdf 7 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1527 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANOIRBEEK, A. (2012). Gevelrestauratie hoofdgebouw mijnsite Waterschei. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141eef3837c021c.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact