About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Dimensionering van de bouwput 'De Rotterdam'

2012
WOLFS, Koen
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
In het kader van de constructie 'De Rotterdam' is het noodzakelijk een stevige basis
te creŽren. De bedoeling van deze scriptie is het herconstrueren van de bouwput en
al wat in de bouwput gerealiseerd is voordat de ruwbouwfase kan gestart worden.
Zo dienen de damwandconstructie en het stempelraam goed gedimensioneerd te
zijn om de solliciterende belastingen van de omgeving te kunnen verdragen.
Daarnaast moet de paalfundering zodanig geconstrueerd zijn dat deze het project
kan dragen en de functie van dit project niet in het gedrang komt. Ten slotte is een
spanningsbemaling noodzakelijk om de uitgraving in veiligheid te houden.
De damwandconstructie en het stempelraam worden berekend met behulp van de
eindige-elementenmethode DSHEET. Daarmee krijgen we een realistisch beeld hoe
de grond zich gaat gedragen bij de uitgraving en wat het effect is op de damwanden
en de stempels, die de damwanden ondersteunen. DSHEET berekent voor een
bepaalde damwandconstructie de minimale inbeddingdiepte en op deze manier kan
een bouwkundig correcte damwand op een zo economisch mogelijke manier
gekozen en uitgerekend worden. Ook zijn knikcontroles voor de stempels van
belang. Vervolgens zijn controles op onderspoeling met behulp van de methode van
Lane en methode van Mandel noodzakelijk om uit te zoeken of er door
grondwaterstroming onder de damwanden de bouwput in gevaar is en dit water de
bouwput vult.
De paalfundering is manueel berekend met de methode van Koppejan. Met behulp
van sonderingen uit het grondonderzoek is een realistisch draagvermogen van een
funderingspaal bepaald.
De berekening van de spanningsbemaling sluit de thesis af. De gegevens die via
peilbuizen zijn afgelezen, geven een beeld van de opwaartse waterdruk onder
afsluitende lagen. Om de spanningsbemaling te bepalen, is het noodzakelijk het
totale gewicht van de bovenliggende lagen te kennen en dit te controleren met de
opwaartse druk.
Via al deze berekeningen is de bouwput op een zo economisch mogelijke manier
gedimensioneerd.

Full text:
File Size Type Checksum
200800408_13.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200800408_13.B9.pdf 484 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B6.pdf 727 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B4.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200800408_13.B8.pdf 22 MB Adobe PDF MD5
200800408_13.B3.pdf 101 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B2.pdf 397 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B10.pdf 250 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B5.pdf 1023 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B1.pdf 103 KB Adobe PDF MD5
200800408_13.B7.pdf 333 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2220 keer bekeken en 17 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

WOLFS, K. (2012). Dimensionering van de bouwput 'De Rotterdam'. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141ef0113510227.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact