About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ontwikkeling van een experimentele methode voor de meting van de inwendige spanningen in beton

2012
DE WERDT, Kristof
Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Na het gieten van beton ondergaat het mengsel een verhardingsproces waarin het zowel chemisch als fysisch heel wat veranderingen ondergaat. Het mengsel zal onder andere te maken krijgen met een krimpverschijnsel, ten gevolge hiervan zal het beton inwendig onder spanning komen te staan. Uit de grootte van deze interne spanningswaarden kunnen we heel wat informatie halen over de vorderingsgraad van de chemische reactie, en dus ook de sterkte.
In deze scriptie worden drie verschillende experimentele methodes voor het meten van deze inwendige spanning van naderbij onderzocht. Elk van deze methodes wordt theoretisch toegelicht, en de 2 meest belovende worden ook in de praktijk uitgetest. Zowel de werking, proefopstellingen als resultaten worden uitgebreid beschreven met veel beeldmateriaal.
De eerste meetmethode waarnaar uitgebreid onderzoek werd gevoerd is de zogenaamde 'methode van de thermometer'. Een klassieke vloeistofthermometer wordt omgevormd tot een druksensor. De eerste stap bestond erin om de thermometer te herijken. Dit gebeurde in verschillende pogingen die elk uitgebreid worden besproken. De volgende stap was het inbetonneren van de thermometers in een betonmengsel.
De tweede meetmethode die uitvoerig werd onderzocht, zowel betreffende de theorie als de praktijk, is er één die gebruik maakt van manganin-draad. Deze legering heeft enkele interessante eigenschappen die het mogelijk maken er een druksensor uit te vervaardigen. Net als bij de thermometers moest ook deze eerst worden geijkt. Nadien werd ook deze ingebetonneerd en werden de resultaten kritisch geanalyseerd.
Voor beide beproefde meetmethodes werd besloten dat ze zeker enig potentieel bevatten, maar ook dat ze in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn om verschillende redenen. Deze problemen zijn zeker en vast niet onoverkomelijk, maar vergen wel nog heel wat aandacht.  

Full text:
File Size Type Checksum
200900504_13.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1398 keer bekeken en 8 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DE WERDT, K. (2012). Ontwikkeling van een experimentele methode voor de meting van de inwendige spanningen in beton. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141ef1b611c023b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact