About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Inspecteerbaarheid en reinigbaarheid van infiltratievoorzieningen

2012
WEBERS, Stijn
Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
In het kader van integraal waterbeheer en in de voorschriften van "Code van goede praktijk voor afvoer van afvalwater en regenwater", neemt buffering en infiltratie een vooraanstaande plaats in. Hierbij dient het regenwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd en vervolgens gebufferd te worden waarna het in de grond infiltreert. Daarom is het belangrijk dat deze systemen goed in de tijd blijven functioneren zodat ze hun taak zo lang mogelijk kunnen vervullen. Vandaar dat deze systemen van vervuiling dienen gespaard te blijven of indien nodig gereinigd kunnen worden. Om vervuiling op te kunnen sporen dienen deze systemen inspecteerbaar te zijn.
Aangezien er nog geen enkel normatief document of technisch voorschrift bestaat in verband met uitvoeringsvoorwaarden, controles, toepassingen, inspecties, … is er dringend vraag naar de opmaak van een normatief document. Deze thesis vormt een aanzet voor het opstellen van zo een technisch voorschrift.
Vanuit het overleg- en kenniscentrum Vlaamse riolering kwam de vraag voor een onderzoek naar de inspecteerbaarheid en reinigbaarheid van de verschillende infiltratievoorzieningen. Namelijk infiltratiekratten, geperforeerde kunststoffen rioleringen, poreuze betonnen rioleringsbuizen, … .
Het uitgevoerde onderzoek naar infiltratiewerking gebeurt aan de hand van twee praktijk projecten, waarvan het eerste gelegen is op de Vrijdagsmarkt in Antwerpen en het tweede op de Grote Markt in Turnhout. Hierbij werden de infiltratie installaties voorafgaand onderzocht met behulp van een camera, om eventuele vervuilingen en gebreken op te sporen. Daarna werden twee testen uitgevoerd naar infiltratiesnelheid vóór en na reiniging. De infiltratiewerking tussen vóór- en na reiniging werden in het kader van dit onderzoek met elkaar vergeleken en geëvalueerd.

Full text:
File Size Type Checksum
200700034_13.pdf 8 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1349 keer bekeken en 25 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

WEBERS, S. (2012). Inspecteerbaarheid en reinigbaarheid van infiltratievoorzieningen. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141fe7824760256.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact