About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Levenscyclusanalyse van verwarmingsinstallaties in woningen

2012
GOVAERS, Dries
DEVUE, Dries
Master in de industriŽle wetenschappen: bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Om de milieu-impact van gebouwen, producten of elementen te onderzoeken over hun gehele levenscyclus wordt gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse (LCA). Via LCA-software worden de effecten van de gebruikte materialen, bewerkingsprocessen en gebruikte energie op het milieu berekend en kan men de totale milieu-impact van een gebouw bepalen.
Tot nu toe wordt de impact van de verwarmingsinstallatie vaak niet meegenomen in de LCA van een gebouw, onder andere wegens gebrek aan informatie over de dimensionering en/of de gebruikte materialen. De verwarmingsinstallatie bestaat echter uit een groot aantal verschillende materialen en de milieu-impact kan bijgevolg relevant zijn in een woning.
Het doel van deze thesis is tweeledig. Enerzijds worden voor verschillende verwarmingssystemen rekenregels opgesteld voor de dimensionering van de typische hoeveelheid gebruikte materialen in functie van de grootte van de woningen. Door het opstellen van deze rekenregels kunnen in de toekomst bij LCA-studies van woningen de verwarmingsinstallaties relatief eenvoudig mee opgenomen worden. Anderzijds wordt de milieu-impact van verschillende verwarmingssystemen vergeleken, onderling en ten opzichte van het volledige gebouw.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van vier referentiewoningen om de dimensionering voor LCA en de milieu-impact van verwarmingsinstallaties in kaart te brengen. In eerste instantie wordt de impact van de installaties geŽvalueerd ten opzichte van de totale milieu-impact van de woningen. In tweede instantie wordt onderzocht welke installaties de grootste milieu-impact hebben en aan welke onderdelen deze milieu-impact voornamelijk te wijten is.

Uit de resultaten blijkt dat de brandstofkeuze een factor is die zwaar doorweegt op het milieu. Zo zullen de systemen die werken op stookolie de grootste impact hebben. Als naar de warmte-afgiftelichamen gekeken wordt, gaan de aluminium radiatoren het meeste impact hebben gevolgd door stalen radiatoren en vloerverwarmingsleidingen. Bij het vergelijken van de installaties ten opzichte van de woningen blijkt dat de milieu-impact van de installaties ongeveer 10% van de totale milieu-impact van de referentiewoningen bedraagt en 5% van de totale milieu-impact van de grote woningen. Deze verhouding bevestigt de relevantie van het mee modelleren van de verwarmingsinstallatie in een LCA-studie op gebouwniveau.


Full text:
File Size Type Checksum
200800734_200800025_13.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1375 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GOVAERS, D., DEVUE, D. (2012). Levenscyclusanalyse van verwarmingsinstallaties in woningen. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a0141fe81ab84025b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact