About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Verbetering van een cip installatie

2012
VANDEVENNE, Glen
Master in de industriŽle wetenschappen: Elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
Deze masterproef kan worden opgevat als een voorbereidend verbeterproject om uiteindelijk de werking van een bestaande CIP-installatie te optimaliseren. Het project is op te delen in drie deelprojecten en volgt net als deze thesis de DMAIC-structuur.
Na het inleidende hoofdstuk volgt een grondige uiteenzetting over Cleaning-In-Place (kortweg CIP). Hierin worden de klassieke reinigingsmethoden toegelicht en wordt er aandacht geschonken aan het ontwerp, alsook de instrumentatie van dergelijke installaties. Vervolgens wordt er ook een blik geworpen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van CIP, alsook op enkele alternatieve reinigingsmethoden.
Alvorens verbeteringen aan de installatie aan te kunnen brengen, werd de installa-tie grondig bestudeerd, waarna het project in drie deelprojecten werd onderverdeeld: het hervormen van de bestaande reinigingsmatrix, het opmaken van een actieplan en het in kaart brengen van het PLC-programma van de CIP. Om de projecten tot een goed einde te brengen, werden verscheidene metingen gedaan waarvan de resultaten werden opgenomen in het derde hoofdstuk.
Op basis van de verzamelde meetgegevens konden enkele voorname vragen worden beantwoord. Denk maar aan de grondstofkosten per CIP-cyclus, bijvoorbeeld. De berekeningen werden tezamen met de resultaten opgenomen in het vierde hoofdstuk van deze thesis.
In het vijfde hoofdstuk volgt een overzicht van de verschillende voorgestelde verbe-terpunten en dit onderverdeeld in vijf categorieŽn: kosten, hygiŽne, betrouwbaar-heid, veiligheid en overige. Door het uitvoeren van de actiepunten kan er op jaar-basis Ä 32 000 worden bespaard, alsook meer dan 2 500 m≥ water.
Tot slot volgt er een besluitend zesde hoofdstuk met daarin een terugblik op deze masterproef. Hoewel er nog ruimte is voor verbetering zijn er met dit project toch al stappen in de goede richting gezet om de werking van de CIP-installatie te ver-beteren. Zo is het nieuwe reinigingsschema al in gebruik, levert het actieplan jaar-lijks flink wat besparingen op en werd het PLC-programma onder de loep genomen. Allemaal informatie die zeer handig is om met een schone lei aan toekomstige ver-beterprojecten te beginnen.


Full text:
File Size Type Checksum
200900049_13.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1677 keer bekeken en 29 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEVENNE, G. (2012). Verbetering van een cip installatie. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b4419ac19a01423218d6bb042f.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact