About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative

DoKS Statistics

Most popular theses:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
10 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
11 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
12 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
13 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
14 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
15 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
16 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
17 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
25 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
26 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
27 Onderhoudsplanning laklijn
28 Ontwikkeling van een sorteersysteem
29 Vervangen Polygir en BMS-systeem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
32 Instant bruggenbouw
33 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
34 Een remote stuurbare projector
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
43 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
44 Probe measurements on the compass Tokamak
45 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
46 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
47 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
48 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
49 Studie van vakwerken in stalen constructies
50 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
51 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
52 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
53 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
54 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Werkplekleren binnen VCST-IP
60 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
63 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
64 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
65 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
66 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
67 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
68 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
69 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
70 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
71 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
72 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
73 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
74 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
75 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
76 Beschoeien van bouwputten: een synthese
77 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
78 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
81 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
82 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
83 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
84 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
85 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
86 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
87 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
88 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
89 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
90 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
91 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
92 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
93 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
94 De introductie van nieuwe werknemers
95 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
96 Optimalisatie van effector
97 Het GPMI door de ogen van de jongeren
98 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
99 Een geweldige jeugd?
100 Diversiteit op de werkvloer.
101 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
102 De meerwaarde van zorgoverleg
103 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
104 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
105 Inrichting van het Roefsels Bosch
106 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
107 Integratie van allochtonen
108 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
111 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
112 PLC visualisatie van een CIP installatie
113 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
114 Cloud computing and virtualisation
115 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
116 Perslucht genereren met windenergie
117 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
118 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
119 Warmterecuperatie van compressoren
120 EPB berekening & verwarmingsaudit
121 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
122 Keermuurconstructies met gewapende grond
123 Intrafamiliaal geweld
124 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
125 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
126 Beschoeingswerken
127 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
128 Geboren met een stukje staal in de maag
129 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
130 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
133 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
134 Het dialoogmodel
135 CO2 koudemiddel van de toekomst?
136 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
137 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
138 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
139 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
140 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
141 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
142 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
143 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
144 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
145 De warmtepomp thuis en industrieel
146 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
147 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
148 Haalbaarheidsstudie WKK
149 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
150 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
151 De zorg na overlijden
152 Betonkernactivering
153 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
154 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
155 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
156 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
157 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
158 Ik pest niet meer!
159 Zintuigactivering bij dementerenden.
160 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
161 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
162 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
163 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
164 Prikklok en planningskalender
165 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
166 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
167 FORCE.COM SITES
168 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
169 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
170 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
171 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
172 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
173 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
174 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
175 Configuratie van Cisco-Routers
176 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
177 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
178 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
179 Kwaliteit in de rusthuissector.
180 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
181 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
182 Mobiliteitsmanagement
183 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
184 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
185 Netwerkmonitoring de volledige setup
186 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
187 Stabiliteit van steigers
188 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
189 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
190 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
191 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
192 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
193 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
194 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
195 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
196 Competentieontwikkeling
197 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Bouwen in de wereld van de mol
202 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
203 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
204 Bouwen van en leven in een betonwoning
205 Buurtwerk: werkt de buurt?
206 Competentiemanagement bij kaderleden
207 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
208 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
209 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
210 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
211 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
212 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
213 Het oudervervreemdingssyndroom.
214 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
215 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
216 Meetopstelling van sensoren
217 IndustriŽle veldbussen
218 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
219 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
220 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
223 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
224 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
225 The network relay board
226 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
227 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
228 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
229 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
230 Energierapportering
231 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
232 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
233 Kinderen als getuige van partnergeweld
234 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
235 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
236 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
237 Peer education in de praktijk: het LINK-project
238 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 PLC testkast
241 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
242 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
243 Smeerplan orienter
244 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
245 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
246 Dosisstudies thoraxopnamen
247 Serieel gestuurde interfacekaart
248 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
249 Ondertunneling rijksweg A12
250 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
251 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
254 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
255 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
256 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
257 Zijn we op de goede weg!?
258 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
259 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
260 Welfsels of breedvloerplaten
261 Aarde - Lucht warmtewisselaar
262 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
265 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
266 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
267 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
268 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
271 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
272 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
273 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
274 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
275 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
276 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
277 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
278 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
279 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
280 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
281 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
282 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
285 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
286 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
287 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
288 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
289 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
290 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
294 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
295 Opstellen van een onderhoudsplan
296 Bookstore in JavaFX
297 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
298 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
299 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
300 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
301 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
302 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
303 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
304 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
305 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
306 Embedded touchscreen voor domotica
307 Plaatsen van een airco/ waterpomp
308 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
309 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
310 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
311 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
312 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
313 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
314 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
315 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
316 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
317 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
318 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
319 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
320 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
321 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
322 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
323 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
324 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
325 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
326 A city guide for PDA
327 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
328 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
329 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
330 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
331 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
332 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
333 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
334 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
335 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
336 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
337 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
338 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
339 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
340 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
341 Zichtbeton in realiteit
342 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
343 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
344 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
345 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
346 Open Source - Mailsystemen
347 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
348 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
349 Herzieningsformules in de wegenbouw
350 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
351 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
352 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
353 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
354 CommerciŽle koeling
355 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
356 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
357 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
358 Bouwknopen in prefabconstructies
359 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
360 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
361 Educatieve modules voor building automation
362 Invloed van brand op een staalconstructie
363 Q-Park Mobile App
364 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
365 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
366 Worktime Manager
367 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
368 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
369 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
370 Grondbehandeling in de wegenbouw
371 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
372 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
373 Manufacturing execution system (MES)
374 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
375 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
376 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
377 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
378 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
379 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
380 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
381 Flex-ible Solutions
382 Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning
383 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
384 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
385 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
386 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
387 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
388 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
389 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
390 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
391 Ondergrondse beschoeiingen
392 Marketing Project
393 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
394 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
395 ALARA-studie op BR2/Sidonie
396 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
397 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
398 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
399 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
400 Netwerk en systeembewaking met Nagios
401 Siloconstructies, beton of staal?
402 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
403 Game design for hydraulic simulation tables
404 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
405 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
406 Updaten van pneumatische installaties
407 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
408 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
409 Opstellen van een onderhoudsplan
410 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
411 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
412 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
413 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
414 Jaga NV
415 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
416 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
417 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
418 Speciale funderingstechniek: vergelijking
419 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
420 Camera en temperatuur observatie via netwerk
421 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
422 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
423 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
424 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
425 Alfresco
426 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
427 Desktop Application GUI prototype
428 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
429 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
430 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
431 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
432 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
433 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
434 Het rendementvolle silicaatsteen
435 Trainingsband voor paarden
436 X-band low noise amplifier
437 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
438 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
439 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
440 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
441 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
442 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
443 PLC automatisatie
444 Verlijmde binnenmuren
445 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
446 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
447 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
448 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
449 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
450 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
451 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
452 Pelletsverwarmingsketel
453 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
454 USB, Ethernet Gateway
455 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
456 Word File Validation
457 Studie fundering appartementsgebouw
458 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
459 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
460 Isolatietechnieken bij renovatie
461 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
462 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
463 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
464 Evaluatie van een open-source DVD pakket
465 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
466 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
467 Desktopvirtualisatie
468 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
469 Automated bottle manufacturing process
470 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
471 AGC Database Manager
472 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
473 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
474 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
475 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
476 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
477 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
478 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
479 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
480 Automatisering van het certificatielabo
481 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
482 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
483 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
484 Ondergrondse parking: beschoeiing, bemaling, grondwerken en uitvoering van een verdieping
485 Kindertv.be
486 Multipurpose Near-Field scanner
487 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
488 Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
489 Annual contracts for Sales Information System
490 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
491 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
492 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
493 Van stijve kern naar dwarswanden?
494 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
495 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
496 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
497 De automatische buisaanvoer module
498 Verplaatsingsmethoden van kokerbruggen
499 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
500 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact