About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative

DoKS Statistics

Most popular theses:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
13 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
14 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
15 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
16 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
17 De vernieuwde toekomst
18 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
25 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
26 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
27 Onderhoudsplanning laklijn
28 Ontwikkeling van een sorteersysteem
29 Vervangen Polygir en BMS-systeem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Instant bruggenbouw
32 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
33 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
34 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
35 Een remote stuurbare projector
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
46 Probe measurements on the compass Tokamak
47 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
48 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
49 Studie van vakwerken in stalen constructies
50 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
51 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
52 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
53 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
54 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Werkplekleren binnen VCST-IP
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
63 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
64 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
65 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
66 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
69 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
70 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
71 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
74 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
75 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
76 Beschoeien van bouwputten: een synthese
77 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
78 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
81 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
82 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
83 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
84 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
85 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
86 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
87 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
88 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
89 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
90 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
91 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
92 De introductie van nieuwe werknemers
93 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
94 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
95 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
96 Optimalisatie van effector
97 Het GPMI door de ogen van de jongeren
98 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
99 Een geweldige jeugd?
100 Diversiteit op de werkvloer.
101 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
102 De meerwaarde van zorgoverleg
103 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
104 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
105 Inrichting van het Roefsels Bosch
106 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
107 Integratie van allochtonen
108 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
111 PLC visualisatie van een CIP installatie
112 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
113 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
114 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
115 Cloud computing and virtualisation
116 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
117 Perslucht genereren met windenergie
118 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
119 EPB berekening & verwarmingsaudit
120 Warmterecuperatie van compressoren
121 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
122 Keermuurconstructies met gewapende grond
123 Intrafamiliaal geweld
124 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
125 Beschoeingswerken
126 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
127 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
128 Geboren met een stukje staal in de maag
129 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
130 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
133 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
134 Het dialoogmodel
135 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
136 CO2 koudemiddel van de toekomst?
137 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
138 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
139 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
140 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
141 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
142 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
143 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
144 De warmtepomp thuis en industrieel
145 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
146 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
147 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
148 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
149 Haalbaarheidsstudie WKK
150 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
151 De zorg na overlijden
152 Betonkernactivering
153 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
154 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
155 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
156 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Ik pest niet meer!
159 Zintuigactivering bij dementerenden.
160 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
161 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
162 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
163 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
164 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
165 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
166 Prikklok en planningskalender
167 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
168 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
169 FORCE.COM SITES
170 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
171 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
172 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
173 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
174 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
175 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
176 Configuratie van Cisco-Routers
177 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
178 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
179 Kwaliteit in de rusthuissector.
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
182 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
183 Stabiliteit van steigers
184 Mobiliteitsmanagement
185 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
186 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
187 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
188 Netwerkmonitoring de volledige setup
189 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
190 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
191 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
192 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
193 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
194 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
195 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
196 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
197 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
198 Competentieontwikkeling
199 Bouwen in de wereld van de mol
200 Virtualisatie en open source UNS
201 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
202 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
205 Bouwen van en leven in een betonwoning
206 Buurtwerk: werkt de buurt?
207 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Competentiemanagement bij kaderleden
210 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
211 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
212 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
213 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
214 Het oudervervreemdingssyndroom.
215 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
216 IndustriŽle veldbussen
217 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
218 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
219 Meetopstelling van sensoren
220 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
223 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
224 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
225 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
226 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
227 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
228 The network relay board
229 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
230 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
231 Energierapportering
232 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
233 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
234 Kinderen als getuige van partnergeweld
235 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
236 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
237 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
238 Peer education in de praktijk: het LINK-project
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 PLC testkast
241 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
242 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
243 Smeerplan orienter
244 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
245 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
246 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
247 Ondertunneling rijksweg A12
248 Dosisstudies thoraxopnamen
249 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
250 Serieel gestuurde interfacekaart
251 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
252 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
253 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
254 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
255 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
256 Zijn we op de goede weg!?
257 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
258 Welfsels of breedvloerplaten
259 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
260 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
261 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
265 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
266 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
267 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
268 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
269 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
270 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
271 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
272 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
273 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
274 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
275 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
276 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
277 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
278 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
281 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
282 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
283 Bookstore in JavaFX
284 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
285 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
286 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
287 Opstellen van een onderhoudsplan
288 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
291 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
292 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
293 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
294 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
295 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
296 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
297 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
298 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
299 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
300 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
301 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
302 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
303 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
304 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
305 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
306 Embedded touchscreen voor domotica
307 Plaatsen van een airco/ waterpomp
308 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
309 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
310 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
311 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
312 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
313 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
314 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
315 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
316 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
317 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
318 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
319 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
320 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
321 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
322 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
323 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
324 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
325 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
326 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
327 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
328 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
329 A city guide for PDA
330 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
331 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
332 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
333 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
334 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
335 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
336 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
337 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
338 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
339 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
340 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
341 Herzieningsformules in de wegenbouw
342 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
343 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
344 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
345 Zichtbeton in realiteit
346 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
347 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
348 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
349 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
350 Open Source - Mailsystemen
351 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
352 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
353 CommerciŽle koeling
354 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
355 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
356 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
357 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
358 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
359 Bouwknopen in prefabconstructies
360 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
361 Invloed van brand op een staalconstructie
362 Educatieve modules voor building automation
363 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
364 Q-Park Mobile App
365 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
366 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
367 Grondbehandeling in de wegenbouw
368 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
369 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
370 Worktime Manager
371 Manufacturing execution system (MES)
372 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
373 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
374 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
375 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
376 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
377 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
378 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
379 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
380 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
381 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
382 Flex-ible Solutions
383 Netwerk en systeembewaking met Nagios
384 Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning
385 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
386 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
387 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
388 Ondergrondse beschoeiingen
389 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
390 Speciale funderingstechniek: vergelijking
391 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
392 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
393 ALARA-studie op BR2/Sidonie
394 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
395 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
396 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
397 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
398 Marketing Project
399 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
400 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
401 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
402 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
403 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
404 Updaten van pneumatische installaties
405 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
406 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
407 Siloconstructies, beton of staal?
408 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
409 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
410 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
411 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
412 Game design for hydraulic simulation tables
413 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
414 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
415 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
416 Opstellen van een onderhoudsplan
417 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
418 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
419 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
420 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
421 Jaga NV
422 Camera en temperatuur observatie via netwerk
423 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
424 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
425 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
426 Alfresco
427 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
428 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
429 Desktop Application GUI prototype
430 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
431 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
432 Het rendementvolle silicaatsteen
433 Trainingsband voor paarden
434 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
435 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
436 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
437 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
438 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
439 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
440 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
441 X-band low noise amplifier
442 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
443 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
444 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
445 PLC automatisatie
446 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
447 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
448 Pelletsverwarmingsketel
449 Verlijmde binnenmuren
450 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
451 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
452 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
453 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
454 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
455 Isolatietechnieken bij renovatie
456 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
457 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
458 USB, Ethernet Gateway
459 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
460 Studie fundering appartementsgebouw
461 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
462 Word File Validation
463 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
464 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
465 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
466 Night Vision Demonstrator
467 AGC Database Manager
468 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
469 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
470 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
471 Evaluatie van een open-source DVD pakket
472 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
473 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
474 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
475 Automated bottle manufacturing process
476 Ondergrondse parking: beschoeiing, bemaling, grondwerken en uitvoering van een verdieping
477 Desktopvirtualisatie
478 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
479 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
480 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
481 Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
482 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
483 Van stijve kern naar dwarswanden?
484 Dimensionering van residentiŽle HVAC installatie
485 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
486 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
487 Automatisering van het certificatielabo
488 Verplaatsingsmethoden van kokerbruggen
489 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
490 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
491 Kindertv.be
492 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
493 Aansluitingen tussen verschillende daktypes
494 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
495 Multipurpose Near-Field scanner
496 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
497 Vergelijkende studie: damplankenwand of secanspalenswand
498 Semi-transparante zonnepanelen: productie en certificatie
499 Annual contracts for Sales Information System
500 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact