About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative

DoKS Statistics

Most popular theses:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
13 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
14 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
15 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
16 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
17 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Onderhoudsplanning laklijn
28 Ontwikkeling van een sorteersysteem
29 Vervangen Polygir en BMS-systeem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Instant bruggenbouw
32 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
33 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
34 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
35 Een remote stuurbare projector
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
46 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Probe measurements on the compass Tokamak
49 Studie van vakwerken in stalen constructies
50 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
51 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
54 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
63 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
64 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
65 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
66 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
67 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
68 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
69 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
70 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
71 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
72 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
73 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
74 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
75 Beschoeien van bouwputten: een synthese
76 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
77 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
78 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
81 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
82 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
83 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
84 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
85 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
86 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
87 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
88 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
89 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
90 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
91 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
92 De introductie van nieuwe werknemers
93 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
94 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
95 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
96 Het GPMI door de ogen van de jongeren
97 Optimalisatie van effector
98 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
99 Diversiteit op de werkvloer.
100 Een geweldige jeugd?
101 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
102 De meerwaarde van zorgoverleg
103 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
104 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
105 Inrichting van het Roefsels Bosch
106 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
107 Integratie van allochtonen
108 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
111 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
112 PLC visualisatie van een CIP installatie
113 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
114 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
115 EPB berekening & verwarmingsaudit
116 Perslucht genereren met windenergie
117 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
118 Cloud computing and virtualisation
119 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
120 Warmterecuperatie van compressoren
121 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
122 Beschoeingswerken
123 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
124 Keermuurconstructies met gewapende grond
125 Intrafamiliaal geweld
126 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
127 Geboren met een stukje staal in de maag
128 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
129 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
130 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
133 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
134 Het dialoogmodel
135 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
136 CO2 koudemiddel van de toekomst?
137 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
138 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
139 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
140 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
141 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
142 De warmtepomp thuis en industrieel
143 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
144 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
145 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
146 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
147 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
148 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
149 Haalbaarheidsstudie WKK
150 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
151 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
152 Betonkernactivering
153 De zorg na overlijden
154 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
155 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
156 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
157 Zintuigactivering bij dementerenden.
158 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
159 Ik pest niet meer!
160 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
161 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
162 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
163 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
164 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
167 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
168 Prikklok en planningskalender
169 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
170 FORCE.COM SITES
171 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
172 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
173 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
176 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
177 Configuratie van Cisco-Routers
178 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
179 Netwerkmonitoring de volledige setup
180 Kwaliteit in de rusthuissector.
181 Stabiliteit van steigers
182 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
183 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
184 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
185 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
186 Mobiliteitsmanagement
187 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
188 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
189 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
190 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
191 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
192 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
193 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
194 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
195 Competentieontwikkeling
196 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
197 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
200 Bouwen in de wereld van de mol
201 Competentiemanagement bij kaderleden
202 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
205 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
206 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
207 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
208 Bouwen van en leven in een betonwoning
209 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
210 Buurtwerk: werkt de buurt?
211 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
212 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
213 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
214 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
215 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
216 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
217 IndustriŽle veldbussen
218 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
221 Meetopstelling van sensoren
222 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
223 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
224 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
225 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
226 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
227 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
228 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
229 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
230 The network relay board
231 Energierapportering
232 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
233 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
234 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
235 PLC testkast
236 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
237 Kinderen als getuige van partnergeweld
238 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
239 Smeerplan orienter
240 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
241 Peer education in de praktijk: het LINK-project
242 Ondertunneling rijksweg A12
243 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
244 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
245 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
246 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
247 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
248 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
249 Dosisstudies thoraxopnamen
250 Serieel gestuurde interfacekaart
251 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
252 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
253 Welfsels of breedvloerplaten
254 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
255 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
256 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
257 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
258 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
259 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
260 Zijn we op de goede weg!?
261 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
264 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
265 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
266 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
267 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
268 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
269 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
270 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
271 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
272 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
273 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
274 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
275 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
276 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
277 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
278 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
279 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
280 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
281 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
282 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
283 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
284 Bookstore in JavaFX
285 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
286 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
287 Opstellen van een onderhoudsplan
288 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
291 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
292 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
293 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
294 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
295 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
296 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
297 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
298 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
299 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
300 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
301 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
302 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
303 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
304 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
305 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
306 Plaatsen van een airco/ waterpomp
307 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
308 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
309 Open Source - Mailsystemen
310 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
311 Embedded touchscreen voor domotica
312 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
313 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
314 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
315 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
316 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
317 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
318 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
319 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
320 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
321 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
322 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
323 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
324 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
325 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
326 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
327 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
328 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
329 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
330 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
331 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
332 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
333 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
334 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
335 A city guide for PDA
336 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
337 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
338 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
339 Herzieningsformules in de wegenbouw
340 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
341 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
342 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
343 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
344 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
345 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
346 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
347 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
348 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
349 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
350 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
351 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
352 Zichtbeton in realiteit
353 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
354 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
355 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
356 Q-Park Mobile App
357 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
358 CommerciŽle koeling
359 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
360 Invloed van brand op een staalconstructie
361 Bouwknopen in prefabconstructies
362 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
363 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
364 Studie fundering appartementsgebouw
365 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
366 Educatieve modules voor building automation
367 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
368 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
369 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
370 Grondbehandeling in de wegenbouw
371 ALARA-studie op BR2/Sidonie
372 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
373 Speciale funderingstechniek: vergelijking
374 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
375 Manufacturing execution system (MES)
376 Worktime Manager
377 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
378 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
379 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
380 Ondergrondse beschoeiingen
381 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
382 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
383 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
384 Web miner for ending homepages
385 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
386 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
387 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
388 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
389 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
390 Flex-ible Solutions
391 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
392 Netwerk en systeembewaking met Nagios
393 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
394 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
395 Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning
396 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
397 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
398 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
399 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
400 Marketing Project
401 Siloconstructies, beton of staal?
402 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
403 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
404 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
405 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
406 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
407 Game design for hydraulic simulation tables
408 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
409 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
410 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
411 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
412 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
413 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
414 Het rendementvolle silicaatsteen
415 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
416 Updaten van pneumatische installaties
417 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
418 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
419 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
420 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
421 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
422 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
423 Jaga NV
424 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
425 Opstellen van een onderhoudsplan
426 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
427 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
428 Alfresco
429 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
430 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
431 Camera en temperatuur observatie via netwerk
432 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
433 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
434 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
435 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
436 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
437 Desktop Application GUI prototype
438 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
439 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
440 Trainingsband voor paarden
441 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
442 Ondergrondse parking: beschoeiing, bemaling, grondwerken en uitvoering van een verdieping
443 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
444 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
445 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
446 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
447 X-band low noise amplifier
448 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
449 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
450 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
451 Semi-transparante zonnepanelen: productie en certificatie
452 PLC automatisatie
453 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
454 Verlijmde binnenmuren
455 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
456 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
457 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
458 Pelletsverwarmingsketel
459 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
460 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
461 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
462 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
463 Isolatietechnieken bij renovatie
464 Night Vision Demonstrator
465 Van stijve kern naar dwarswanden?
466 USB, Ethernet Gateway
467 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
468 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
469 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
470 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
471 Word File Validation
472 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
473 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
474 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
475 AGC Database Manager
476 Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
477 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
478 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
479 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
480 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
481 Evaluatie van een open-source DVD pakket
482 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
483 Automated bottle manufacturing process
484 Desktopvirtualisatie
485 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
486 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
487 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
488 Dimensionering van residentiŽle HVAC installatie
489 Vergelijkende studie: damplankenwand of secanspalenswand
490 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
491 Automatisering van het certificatielabo
492 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
493 Verplaatsingsmethoden van kokerbruggen
494 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
495 Aansluitingen tussen verschillende daktypes
496 De automatische buisaanvoer module
497 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
498 Kindertv.be
499 Multipurpose Near-Field scanner
500 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact