About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative

DoKS Statistics

Most popular theses:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
13 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
14 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
15 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
16 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
17 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Onderhoudsplanning laklijn
28 Ontwikkeling van een sorteersysteem
29 Vervangen Polygir en BMS-systeem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Instant bruggenbouw
32 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
33 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
34 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
35 Een remote stuurbare projector
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
46 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Probe measurements on the compass Tokamak
49 Studie van vakwerken in stalen constructies
50 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
51 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
52 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
53 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
54 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
63 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
64 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
65 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
66 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
67 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
68 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
69 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
70 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
71 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
74 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
75 Beschoeien van bouwputten: een synthese
76 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
77 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
78 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
81 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
82 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
83 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
84 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
85 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
86 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
87 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
88 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
89 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
90 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
91 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
92 De introductie van nieuwe werknemers
93 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
94 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
95 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
96 Het GPMI door de ogen van de jongeren
97 Optimalisatie van effector
98 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
99 Diversiteit op de werkvloer.
100 Een geweldige jeugd?
101 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
102 De meerwaarde van zorgoverleg
103 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
104 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
105 Inrichting van het Roefsels Bosch
106 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
107 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
108 Integratie van allochtonen
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
111 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
112 PLC visualisatie van een CIP installatie
113 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
114 Perslucht genereren met windenergie
115 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
116 EPB berekening & verwarmingsaudit
117 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
118 Cloud computing and virtualisation
119 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
120 Warmterecuperatie van compressoren
121 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
122 Beschoeingswerken
123 Keermuurconstructies met gewapende grond
124 Intrafamiliaal geweld
125 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
126 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
127 Geboren met een stukje staal in de maag
128 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
129 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
130 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
133 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
134 Het dialoogmodel
135 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
136 CO2 koudemiddel van de toekomst?
137 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
138 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
139 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
140 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
141 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
142 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
143 De warmtepomp thuis en industrieel
144 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
145 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
146 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
147 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
148 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
149 Haalbaarheidsstudie WKK
150 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
151 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
152 Betonkernactivering
153 De zorg na overlijden
154 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
155 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
156 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Zintuigactivering bij dementerenden.
159 Ik pest niet meer!
160 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
161 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
162 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
163 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
164 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
167 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
168 Prikklok en planningskalender
169 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
170 FORCE.COM SITES
171 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
172 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
173 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
176 Configuratie van Cisco-Routers
177 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
178 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
179 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 Kwaliteit in de rusthuissector.
182 Stabiliteit van steigers
183 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
184 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
185 Mobiliteitsmanagement
186 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
187 Netwerkmonitoring de volledige setup
188 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
189 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
190 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
191 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
192 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
193 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
194 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
195 Competentieontwikkeling
196 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
197 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
198 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
199 Bouwen in de wereld van de mol
200 Virtualisatie en open source UNS
201 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
202 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
205 Bouwen van en leven in een betonwoning
206 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
207 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
208 Buurtwerk: werkt de buurt?
209 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
210 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
211 Competentiemanagement bij kaderleden
212 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
213 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
214 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
215 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
216 IndustriŽle veldbussen
217 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
218 Het oudervervreemdingssyndroom.
219 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
220 Meetopstelling van sensoren
221 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
222 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
223 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
224 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
225 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
226 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
227 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
228 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
229 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
230 Energierapportering
231 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
232 The network relay board
233 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
234 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
235 Kinderen als getuige van partnergeweld
236 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
237 PLC testkast
238 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
239 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
240 Peer education in de praktijk: het LINK-project
241 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
242 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
243 Smeerplan orienter
244 Ondertunneling rijksweg A12
245 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
246 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
247 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
248 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
249 Dosisstudies thoraxopnamen
250 Serieel gestuurde interfacekaart
251 Welfsels of breedvloerplaten
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
254 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
255 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
256 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
257 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
258 Zijn we op de goede weg!?
259 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
260 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
261 Aarde - Lucht warmtewisselaar
262 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
265 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
266 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
267 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
268 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
269 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
270 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
271 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
272 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
273 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
274 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
275 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
276 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
277 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
278 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
279 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
280 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
281 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
282 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
283 Bookstore in JavaFX
284 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
285 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
286 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
287 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
288 Opstellen van een onderhoudsplan
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
291 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
292 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
293 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
294 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
295 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
296 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
297 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
298 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
299 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
300 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
303 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
304 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
305 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
306 Plaatsen van een airco/ waterpomp
307 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
308 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
309 Embedded touchscreen voor domotica
310 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
311 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
312 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
313 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
314 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
315 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
316 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
317 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
318 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
319 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
320 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
321 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
322 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
323 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
324 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
325 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
326 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
327 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
328 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
329 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
330 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
331 A city guide for PDA
332 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
333 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
334 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
335 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
336 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
337 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
338 Herzieningsformules in de wegenbouw
339 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
340 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
341 Open Source - Mailsystemen
342 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
343 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
344 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
345 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
346 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
347 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
348 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
349 Zichtbeton in realiteit
350 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
351 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
352 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
353 Q-Park Mobile App
354 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
355 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
356 CommerciŽle koeling
357 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
358 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
359 Invloed van brand op een staalconstructie
360 Bouwknopen in prefabconstructies
361 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
362 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
363 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
364 Educatieve modules voor building automation
365 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
366 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
367 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
368 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
369 Grondbehandeling in de wegenbouw
370 ALARA-studie op BR2/Sidonie
371 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
372 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
373 Worktime Manager
374 Manufacturing execution system (MES)
375 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
376 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
377 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
378 Speciale funderingstechniek: vergelijking
379 Web miner for ending homepages
380 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
381 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
382 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
383 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
384 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
385 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
386 Ondergrondse beschoeiingen
387 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
388 Flex-ible Solutions
389 Netwerk en systeembewaking met Nagios
390 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
391 Een radioactief huis?! Verband tussen radonconcentratie en luchtdichtheid van een woning
392 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
393 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
394 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
395 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
396 Marketing Project
397 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
398 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
399 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
400 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
401 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
402 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
403 Studie fundering appartementsgebouw
404 Siloconstructies, beton of staal?
405 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
406 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
407 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
408 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
409 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
410 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
411 Updaten van pneumatische installaties
412 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
413 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
414 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
415 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
416 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
417 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
418 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
419 Jaga NV
420 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
421 Game design for hydraulic simulation tables
422 Opstellen van een onderhoudsplan
423 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
424 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
425 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
426 Camera en temperatuur observatie via netwerk
427 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
428 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
429 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
430 Alfresco
431 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
432 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
433 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
434 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
435 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
436 Desktop Application GUI prototype
437 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
438 Het rendementvolle silicaatsteen
439 Trainingsband voor paarden
440 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
441 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
442 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
443 X-band low noise amplifier
444 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
445 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
446 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
447 Ondergrondse parking: beschoeiing, bemaling, grondwerken en uitvoering van een verdieping
448 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
449 PLC automatisatie
450 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
451 Verlijmde binnenmuren
452 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
453 Pelletsverwarmingsketel
454 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
455 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
456 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
457 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
458 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
459 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
460 Isolatietechnieken bij renovatie
461 Night Vision Demonstrator
462 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
463 USB, Ethernet Gateway
464 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
465 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
466 Word File Validation
467 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
468 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
469 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
470 AGC Database Manager
471 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
472 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
473 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
474 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
475 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
476 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
477 Evaluatie van een open-source DVD pakket
478 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
479 Automated bottle manufacturing process
480 Desktopvirtualisatie
481 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
482 Warmteverliesprogramma voor warmtepompen
483 Van stijve kern naar dwarswanden?
484 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
485 Dimensionering van residentiŽle HVAC installatie
486 Automatisering van het certificatielabo
487 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
488 Verplaatsingsmethoden van kokerbruggen
489 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
490 Vergelijkende studie: damplankenwand of secanspalenswand
491 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
492 Semi-transparante zonnepanelen: productie en certificatie
493 Aansluitingen tussen verschillende daktypes
494 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
495 De automatische buisaanvoer module
496 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
497 Kindertv.be
498 Multipurpose Near-Field scanner
499 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
500 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact